ERASMUS+:COMPASS

Popis projektu:
Projekt vznikl s cílem přispět k řešení problémů životního prostředí a zároveň nedostatečné fyzické aktivity žáků mladšího školního věku a  Participující žáci jsou ve vhodném formativním věku, kdy je možné osvojit si zdravé návyky a vytvořit základ pro důležité vzdělávací výstupy na konci školní docházky. 

Cílová skupina:
žáci ve věku 8 – 10 let, jejich rodiče, žáci a učitelé partnerských organizací, žáci a učitelé místních a národních škol

Cíle projektu:

Výstupy projektu:

Aktivity projektu COMPASS jsou zaměřeny na nejen na environmentální znalosti, které studenti získají různými způsoby, ale také na konkrétní environmentální akce, do jejich fází se aktivně žáci zapojí a ověří si tak aplikovatelnost a efekt environmentálních znalostí prostřednictvím občanského aktivismu a jejich vlastní zkušenosti.