NABÍZÍME ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ČINNOST ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ - FOTKY

Podívejte se na fotky z činností zájmových kroužků ve fotogalerii školy - najdete je zde.

FOLKLORNÍ SOUBOR DFS TRÁVNÍČEK

Možná už jste si všimli, že se u nás v posledních letech při akcích školy a různých příležitostech, nejen v naší škole, objevují děti v hanáckých krojích. Jsou to členové našeho dětského hanáckého tanečního souboru „ Trávníček “, který na naší škole pracuje od roku 2005. Cílem našeho souboru je připomenout, interpretovat a přispět svou měrou k zachování kulturních tradic našeho města a regionu Haná. Vždyť nemálo z nás o folklórních tradicích našeho regionu téměř nic nevědělo.

Více o historii i aktuální činnosti Trávníčku najdete na jeho webu zde.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Podporujeme zapojení žáků do spolurozhodování o chodu školy, rozvíjíme jejich samostatnost, organizační dovednosti, sociální cítění - web Žákovského parlamentu najdete tady.

Jsme zároveň koordinační centrum Olomouckého kraje pro žákovské parlamenty.

EKOTÝM

Od roku 2009 pracuje na naší škole Ekotým, který se snaží se mapovat ekologické problémy v naší škole a jejím okolí a navrhovat a realizovat možná opatření vedoucí ke zlepšení - web Ekotýmu najdete zde.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

  • Aktuální přehled kroužků v tomto školním roce najdete zde.