PODPORUJEME SPOLEČNÉ AKTIVITY TŘÍD

DEN PRO TŘÍDU

Protože distanční výuka připravila děti zejména o sociální kontakty s vrstevníky, rozhodli jsme se úterý 26.10.2021 prožít jinak než jen výukou ve třídě. Každá ze tříd měla svůj vlastní program - výlet, aktivity, hry - záleželo jen na nich a jejich třídních, jak tento den prožijí. Hlavní bylo "být spolu". Na fotky se můžete podívat tady.

VÁNOČNÍ A MIKULÁŠSKÉ BESÍDKY

ŠKOLNÍ VÝLETY