PODPORUJEME SAMOSTATNOST A ROZVOJ ORGANIZAČNÍCH SCHOPNOSTÍ

MÁME ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Podporujeme zapojení žáků do spolurozhodování o chodu školy, rozvíjíme jejich samostatnost, organizační dovednosti, sociální cítění - web Žákovského parlamentu najdete tady.
Jsme zároveň koordinační centrum Olomouckého kraje pro žákovské parlamenty.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PŘIPRAVIL "DEN LÁSKY K PRÁCI"

PRVNÍ MÁJ - Lásky čas nebo Svátek práce? Naší Parlamenťáci se letos rozhodli propojit lásku s prací. Co je přeci více než v životě dělat to, co milujeme?! Členové žákovského parlamentu uspořádali 30. dubna "DEN LÁSKY K PRÁCI". Žáci i učitelé se mohli obléknout do kostýmů povolání a vyjádřit tak podporu ostatním žákům při čekání na výsledky přijímacích zkoušek. Hned ráno děti čekalo malé překvapení - a to při vstupu do školy v podobě malovaných srdíček. O velké přestávce proběhlo hromadné i skupinové focení všech zúčastněných. Jak se toho naší žáci úžasně zhostili si ostatně můžete sami prohlédnout v galerii fotografiích zde.
Mgr. Martina Dokládalová

MDŽ PRO KLIENTKY ALZHEIMER CENTRA V PŘEROVĚ

MDŽ PRO KLIENTKY ALZHEIMER CENTRA V PŘEROVĚ

V pátek 8. března se naši žáci rozhodli popřát klientkám z Domova Alzheimer k Mezinárodnímu dni žen. Do přípravné fáze se zapojily třídy napříč ročníky. Děti nachystaly originální přáníčka a také keramické kytičky, které slavnostně zabalily. Třída 3.A si dokonce připravila hudební vystoupení a ujala se osobního předání drobných dárečků. Společně tak v Domově strávili příjemné chvíle plné pohodové atmosféry a zpěvu. A tady jsou fotky.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT POMÁHAL NA  SPORTOVNÍ OLYMPIÁDĚ PRO KLIENTY ALZHEIMER CENTRA V PŘEROVĚ

V pondělí 26. února 2024 se vybraní žáci Žákovského parlamentu zúčastnili Sportovní olympiády v Domově Alzheimer. Aktivně se zapojili do aktivit spojených s řízením stanovišť či přesunu klientů po společenských prostorech. Podíleli se tak nejen na získávání zážitků, ale i rozvoji motorických a psychických funkcí klientů. Velmi empaticky také navazovali komunikaci se staršími lidmi a učili se vzájemnému respektu. Společně strávené chvíle plné emocí, podpory a zdravého sportovního ducha si můžeme společně připomenout v galerii fotek zde.

Parlamenťáci

FOTKY Z AKCE ŽP "DEN DVOJČAT/TROJČAT/ČTYŘČAT" 

Na pátek 31. 03. 2023 jsme si připravili "Den dvojčat/trojčat/čtyřčat". Netušili jsme, jak se akce povede, ale myslíme, že měla velký úspěch. Podívejte se na fotky z akce (moc děkujeme Tobiášovi M.) - najdete je tady.
(Ó)Travňáci

FOTKY Z AKCE "PONOŽKOVÝ DEN" NA PODPORU LIDÍ
S DOWNOVÝM SYNDROMEM

V úterý 21.03.2023 to naší škole hýřilo různobarevnými ponožkami - proběhl "PONOŽKOVÝ DEN" Mottem akce Žákovského parlamentu bylo: "Obleč si na každou nožku jinou ponožku! Vyjádříš tak lidem s Downovým syndromem svou podporu. Odlišnost ponožek podporuje myšlenku, že jsou lidé RŮZNÍ." Podívejte se na fotky z akce - najdete je tady.
(Ó)Travňáci

"UDĚLEJME SI DEN HEZČÍ" - akce ŽP

V úterý 14. 2. si pro naši školu „Parlamenťáci“ připravili akci pod názvem „UDĚLEJME SI DEN HEZČ!". Žáci mohli přijít oblečeni v růžové, červené nebo bílé barvě a mimoto ještě dostat či věnovat milá slůvka nejednomu človíčkovi, svým nebo předchystaným vzkazem. Ze slov parlamenťačky Andělky: "Naše akce vyvolala různé reakce, avšak když se ozvalo:  „Na Valentýna by neměl být nikdo sám, proto ti teď milý vzkaz předám," a i když se řekla třeba i jen dvě slovíčka, potěšilo to naše srdíčka." Myslíme, že tento den, i přes pár drobných chybiček, měl velký úspěch a určitě ho někdy v budoucnu zopakujeme. Pár fotek z přípravy i samotného "hezčího dne" najdete tady.

(Ó)Travňáci

VÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ AKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU - pro oddělení LDN

Ani letos u nás na škole nechyběla každoroční vánoční charitativní akce. V letošním školním roce si žáci z žákovského parlamentu vybrali oddělení LDN. Hlavní myšlenkou byl úsudek, že nejen o Vánocích by neměl být nikdo osamělý a také fakt, že to nejdůležitější, co můžeme někomu dát je „čas“. Proto není překvapením, že se děti rozhodly vypravit na návštěvu za seniory osobně. Protože naši žáci nechtěli přijít úplně s prázdnou, samotné návštěvě předcházely velké přípravy v podobě pečení cukroví, nácviku vánočních koled či drobná adventní výzdoba. Nechyběla ani výroba přáníček, do jejíž tvorby se zapojili i ostatní žáci napříč nejrůznějšími ročníky. Žáci nezapomněli ani na personál, kterého si všichni nesmírně vážíme za jejich práci. Na oplátku děti odcházely z přerovské nemocnice nejen s novými zážitky a dojmy, ale také s malou pozorností v podobě dárečku. Jak se naši „Parlamenťáci“ této akce zhostili, si můžete sami prohlédnout na fotografiích.
Mgr. Martina Dokládalová

VYZNÁNÍ ŽÁKOVSKÉMU PARLAMENTU:

"Červen, každému učiteli i žákovi se orosí čelo. Už je tady zase konec školního roku, uzavírání známek, nekonečné dotazy na to, jak si známku ještě vylepšit, poslední písemky a stoupající únava. Na druhou stranu jsou za rohem blížící se prázdniny a konečně doba odpočinku. Nejednomu z nás učitelů se promítá rekapitulace celého školního roku.

Já se letos, stejně jako každý rok, vracím zpět ke všem povedeným i méně vydařeným okamžikům v letošním školním roce. Vzpomínám, jak jsem v září seděla v kabinetu a zoufala si, jak vůbec letošní školní rok po covidové pauze zvládnu. Výuka, doučování, kroužky, akce. Rozjede se vůbec letos parlament, budou žáci mít zájem o dění ve škole? A ejhle. Školní rok utekl jak voda a já můžu se slzou v oku říct: "JO, LETOS SE TO VÁŽNĚ VŠECHNO POVEDLO." Na naší škole se letošní školní rok vážně děly VELKÉ věci.

Parlamenťáci plní elánu, nadšení, odhodlání a chuti vylepšit školu, uspořádat velké množství akcí nejen pro žáky, ale i pro učitele, rodiče a širokou veřejnost nás vtáhli do dění školy natolik, že jsme se nestihli ani zastavit. Nejenom, že upekli perníčky pro zdravotníky, zvládli nachystat Masopust i s průvodem, Den bez aktovek, EkoPu (projektový den ve spojení Parlamentu a Ekotýmu), pomáhat při WOW! Na Trávníku,  zápisu do 1. tříd, vytvořit školní knihovničku a uspořádat Ples pro deváťáky, strávili nespočet hodin malováním Stromu poznání ve 2. patře školy. Oni zvládli také propojit celou školu a všem ukázat, že být parlamenťákem je vážně výhra, protože kdo z žáků může beztrestně pomalovat zeď ve škole, kdo může vznášet dotazy a připomínky k paní ředitelce a odměnit se pizzou místo vyučování? 

Letošní parlamenťáci tohle všechno zvládli a myslím si, že kdyby prázdniny neklepaly na dveře, dokázali by toho ještě mnohem víc.

Proč ale tento článek vlastně píšu? Chtěla bych jeho prostřednictvím poděkovat všem parlamenťákům naší školy nejen za to, co všechno zvládli, ale hlavně za to, jak bezvadná parta byli a jak skvěle celou školu spojili. OBROVSKÉ DÍKY patří našim parlamenťákům deváťákům za velký kus práce nejen se stromem, ale i za motivaci a ukázání správného směru mladším kamarádům.

Byli jste vážně skvělá parta. 

Díky Vám všem se těším na další školní rok. 

Vaše "úča" Kadlecová"

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT PŘIPRAVIL PŘÁNÍČKA PRO DŮCHODCE A NAPEKL PERNÍČKY PRO ZDRAVOTNÍKY

V této nelehké době je velmi důležité dělat radost ostatním. Rozhodli jsme se proto rozveselit a potěšit naše přerovské zdravotníky a upekli jsme jim perníčky a cukroví. Doufáme, že jsme při předávání 21. 12. 2021, vykouzlili alespoň malý úsměv na rtech. Reportáž Televize Přerov najdete zde.

Členové ŽP 1. stupně, za spolupráce i dalších našich žáků, vyrobili přáníčka a nesli je předat ve středu před Vánocemi do Domova důchodců. 

MÁME EKOTÝM

Od roku  2009 pracuje na naší škole Ekotým, který se snaží se mapovat ekologické problémy v naší škole a  jejím okolí a navrhovat a realizovat možná opatření vedoucí ke zlepšení - web Ekotýmu najdete zde. 

OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA - JIŽ PO ČTVRTÉ - A TO DÍKY EKOTÝMU!

Na Staroměstské radnici v monumentálním Brožíkově sále si převzaly desítky dětí a učitelů vlajku symbolizující, že jejich škola patří mezi jádro mezinárodních Ekoškol. Byli u toho i členové našeho Ekotýmu, kteří převzali již ČTVRTOU vlajku Ekoškoly. Ta první visí na naší škole už  od roku 2012 - ano, je to ta zelená vlajka, o které si někteří myslí, že je to vlajka školy...:-)
Ekotýmu k úspěšnému obhájení titulu moc blahopřejeme a děkujeme za jejich tvrdou práci a reprezentaci školy na veřejnosti. A věříme, že si výlet do Prahy na slavnostní předání vlajky a ceritifkátu užili.