PODPORUJEME BEZPEČNÉ ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Na naší škole funguje Školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, speciální pedagog, asistent školního metodika prevence, koordinátor kyberšikany a bezpečného pohybu na internetu, logopedický asistent - web najdete zde.

BESEDY PRO ŽÁKY:

PČR: Nástrahy sociálních sítí - beseda
12.04 - 13.04.2022 - 7. třídy