ROZVÍJÍME LOGIKU

V CELOSTÁTNÍM KOLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY JSME MĚLI SVÉHO ZÁSTUPCE 

Děkujeme Tomáši Pickovi z 5.B za reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělému výsledku - Tomáš obsadil 45. místo ze 65 soutěžících, kteří se probojovali do celostátního kola. 

Finále proběhlo v pondělí 28. listopadu 2022 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. 

(fotky:https://www.logickaolympiada.cz/)

ROZVÍJÍME LOGICKÉ MYŠLENÍ DĚTÍ

Již několikátým rokem se na naší škole intenzivněji věnujeme práci s nadanými dětmi. Děje se tak převážně prostřednictvím speciální pedagožky, která si je vytahuje z běžných hodin a provádí výuku v menších vybraných skupinkách. Některé děti jsou totiž v určitých oblastech akcelerované a opakování učiva se pro ně může stávat nudou. V rámci těchto speciálních hodin si děti rozvíjí například logické myšlení, získávají nové vědomosti či dovednosti, čímž se podporuje aktivní zájem o vzdělávání.

SPOLUPRACUJEME S MASARYKOVOU UNIVERZITOU V BRNĚ

V loňském školním roce jsme začali spolupracovat s Masarykovou univerzitou v Brně, která se v rámci projektu zabývá identifikací a rozvojem nadaných dětí a to hned v první třídě. Mezi dětmi nastupující do povinné školní docházky jsou totiž velké rozdíly. Vyvstává pak potřeba tyto děti dále rozvíjet, aby mohli individuálně pokračovat v získávání nového učiva a zbytečně se tak nebrzdil jejich další případný rozvoj. U současných prvňáčků již proběhla diagnostika, která probíhala velmi hravou a pro děti zábavnou formou prostřednictvím tabletů. Stejně jako loňský školní rok se po vyhotovení výsledků vrháme do metodické výuky nadaných dětí nad rámec běžné výuky.

SKVĚLÝ ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V KRAJSKÉM KOLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY!
V pátek 04. 11. 2022  se v Prostějově konalo krajské kolo LOGICKÉ OLYMPIÁDY, do kterého postoupilo několik našich žáků. A jak si vedli? Tomáš Picek skončil v kategorii 3.-5. třídy na skvělém 2. místě a zajistil si postup do celostátního kola! Blahopřejeme!!!
Ale i ostatní si vedli dobře, ostatně tady jsou výsledky:

Kategorie 3. - 5. třídy:
2. místo - Tomáš Picek - postup do celostátního kola
4. místo - Oliver Kozmon
26. místo - Adéla Domanská
33. místo - Zuzana Gardavská.
Do kraje postoupilo 45 soutěžících z 962 soutěžících v našem kraji. 

kategorie 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií:
12. místo - Roman Dulovec
25. místo - Hana Kolíbalová
Do kraje postoupilo 45 soutěžících z 1351 soutěžících v našem kraji.

Všem blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! A Tomášovi budeme držet pěsti v celostátním kole!

Blahopřejeme žákům naší školy (Roman Dulovec, Zuzana Gardavská, Hana Kolíbalová, Oliver Kozmon, Tomáš Picek), kteří postoupili do krajského kola LOGICKÉ OLYMPIÁDY. Všem budeme v pátek 04. 11. 2022 držet pěsti.