NABÍZÍME AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU V NAŠÍ ŠKOLE SE USKUTEČNÍ
VE DNECH 3. - 4. DUBNA 2023 OD 14.00 – 18.00 hod.

K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníků základních škol povinně zapisují děti, které do 31. 08. 2023 dovrší 6-ti let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2024. Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel základní školy, kde bylo dítě u zápisu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka základní školy ve správním řízení. 

Při zápisu rodiče předloží jeden z následujících dokladů - rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas s údaji o dítěti. Pokud byl dítěti již udělen odklad, je potřeba předložit originál rozhodnutí o odkladu.

CO PŘIPRAVUJEME PRO PŘEDŠKOLÁKY?

Kromě tradičního "Pohádkového učení" to bude letos i novinka "Logické hry a hlavolamy" a také vloni úspěšné putování " Z pohádky do pohádky". Pro každou z akcí jsme také vytvořili samostatnou stránku - odkazy najdete pod příslušnými plakátky.

stránka akce zde

stránka akce zde

stránka akce zde

POHÁDKOVÉ UČENÍ
PRO PŘEDŠKOLÁKY
stránka akce zde

LOGICKÉ HRY A HLAVOLAMY
stránka akce zde

"Z POHÁDKY DO POHÁDKY" - PUTOVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY
S RODIČI
stránka akce zde

FOTKY Z PRVNÍHO POHÁDKOVÉHO UČENÍ

Máme za sebou první Pohádkové učení pro předškoláky. Děkujeme všem, kteří se k nám ve čtvrtek 02.03.2023 přišli podívat, jak takové učení vypadá, a doufáme, že se dětem i rodičům u nás líbilo. Těšíme se na další setkání s dětmi na pohádkách - tentokrát v úterý 14.03.2023 v 16.00 hodin. Na fotkách se můžete podívat, jak to na těch prvních vypadalo.