Školní vzdělávací program "S TRÁVNÍKEM MÁŠ PRO ŽIVOT ZELENOU"

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU V NAŠÍ ŠKOLE SE USKUTEČNÍ
VE DNECH 3. - 4. DUBNA 2023 OD 14.00 – 18.00 hod.

K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníků základních škol povinně zapisují děti, které do 31. 08. 2023 dovrší 6-ti let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2024. Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel základní školy, kde bylo dítě u zápisu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka základní školy ve správním řízení. 

Při zápisu rodiče předloží jeden z následujících dokladů - rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas s údaji o dítěti. Pokud byl dítěti již udělen odklad, je potřeba předložit originál rozhodnutí o odkladu.

CO PŘIPRAVUJEME PRO PŘEDŠKOLÁKY?

Kromě tradičního "Pohádkového učení" to bude letos i novinka "Logické hry a hlavolamy" a také vloni úspěšné putování " Z pohádky do pohádky". Pro každou z akcí jsme také vytvořili samostatnou stránku - odkazy najdete pod příslušnými plakátky.

stránka akce zde

stránka akce zde

stránka akce zde

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH SOUTĚŽÍCH

Úspěchy našich žáků ve školních i mimoškolních soutěží najdete zde.

NĚCO Z HISTORIE ŠKOLY

"Budova školy byla postavena v rámci obytného souboru Šířava III, s označením ZDŠ č. 1 v roce 1976. Projektantem školy byl ing. arch. Chmiel z projektové kanceláře Stavoprojekt Ostrava. Škola byla projektována jako dvaceti čtyř třídní školní budova s šesti odbornými učebnami a šesti odděleními školní družiny s plánovanou kapacitou 768 žáků. Předpokládala se naplněnost tříd 32 žáků na jednu školní třídu.
1. 1. 1977 byl jmenován ředitelem školy Zdeněk Hotařík (vynikající organizátor), který připravoval školu na zahájení výuky ke dni 1. září 1977.
1. září 1977 byla do nové budovy kompletně přemístěna ZDŠ Malá Dlážka a je zahájena pravidelná výuka, které předcházelo slavnostní otevření s nastoupenými žáky v pionýrských krojích, učiteli, představiteli města Přerova a stranickými představiteli města a okresu. Nechybělo ani slavnostní přestřižení pásky..."

Pokud vás historie školy zajímá více, podívejte se na publikaci, kterou jsme vydali ke 40. výročí otevření školy - najdete ji zde.