SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK  2022/2023: 

Rodiče zajistí:

Případné další potřeby do výtvarné výchovy učitelka zajistí po dohodě s rodiči.

2. TŘÍDY:

Rodiče zajistí:

Třídní učitelka zajistí po vzájemné domluvě na třídní schůzce:
Sešity, deníček, notýsek, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a další pomůcky do VV.3. TŘÍDY:

Rodiče zajistí (pro všechny třídy ze 3. ročníku):

Sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a ostatní pomůcky zajistí pro žáky třídní učitelé – zákonní zástupci je uhradí v hotovosti v září

Třída 3.B:

Rodiče zajistí kromě výše uvedeného ještě:

Sešity:
440 – A4 – nelinkovaný                                          3x + (3 lenochy)
444  -  A5 – linkovaný                                             2x
523 – A5 - linkovaný                                                10 x
Slovníček A5 – s třemi sloupci na slovíčka     1x
Notový sešit                                                             1x   

Třídní učitelka třídy 3.B zajistí:
Pracovní sešity, výkresy, barevné papíry

4. TŘÍDY:

Rodiče zajistí:

4.B kromě výše uvedeného ještě:
sešity 5x 440, 15x 523, 2x 544 + obaly ,
předtištěný slovníček do AJ (mohou pokračovat z minulého roku),
notový sešit (mohou pokračovat z minulého roku), lenochy A4 5x, folie A5 do učebnice 2x 

Sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a ostatní pomůcky zajistí pro žáky třídní učitelé – zákonní zástupci je uhradí v hotovosti v září. 

5. TŘÍDY:

5.A kromě výše uvedeného ještě umělecké křídy (olejové nebo prašné)

Sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a ostatní pomůcky zajistí pro žáky třídní učitelé – zákonní zástupci je uhradí v hotovosti v září.

6. TŘÍDY:


7. TŘÍDY:

8. TŘÍDY:

9. TŘÍDY:

6. - 9. TŘÍDY - VÝTVARNÁ VÝCHOVA: