SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK  2023/2024: 

Rodiče zajistí:

Případné další potřeby do výtvarné výchovy učitelka zajistí po dohodě s rodiči.

2. TŘÍDY:

Rodiče zajistí:

Třídní učitelka zajistí po vzájemné domluvě na třídní schůzce:
Sešity, deníček, notýsek, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a další pomůcky do VV.3. TŘÍDY:

Rodiče zajistí (pro všechny třídy ze 3. ročníku):

Sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a ostatní pomůcky zajistí pro žáky třídní učitelé – zákonní zástupci je uhradí v hotovosti v září

4. TŘÍDY:

Rodiče zajistí:

Sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a ostatní pomůcky zajistí pro žáky třídní učitelé – zákonní zástupci je uhradí v hotovosti v září. 

5. TŘÍDY:

5.B 

5.A + 5.C

Sešity, pracovní sešity, výkresy, barevné papíry a ostatní pomůcky zajistí pro žáky třídní učitelé – zákonní zástupci je uhradí v hotovosti v září.

6. TŘÍDY:


7. TŘÍDY:

8. TŘÍDY:

9. TŘÍDY:

6. - 9. TŘÍDY - VÝTVARNÁ VÝCHOVA: