KONTAKTY:

ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 - ADRESA, KONTAKTNÍ ÚDAJE

ADRESA ŠKOLY:
Základní škola Přerov, Trávník 27
Trávník 27
Přerov
750 02

TELEFON - pevná linka: 581 275 911
TELEFON – mobil: + 420 723 935 975
E-MAIL: info@zstravnik.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: ymjv3xa
IČO: 45180091
ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr.Kamila Burianová, burianova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 912, mobil 602 757 871
KANCELÁŘ ŠKOLY: Hana Holáňová, kancelar@zstravnik.cz,  tel.: 581 275 911
                                    Monika Vavroušová, info@zstravnik.cz, tel.: 581 275 910
EKONOMKA ŠKOLY: Helena Smětalová, smetalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 914
ŠKOLNÍ JÍDELNA: 581 204 085 , www.zssprerov.cz/travnik-27/
ŠKOLNÍ DRUŽINA: 725 862 129, https://skolni-druzina-2019-2020.webnode.cz/

Starší web školy:  old.zstravnik.cz (dočasně mimo provoz)

Facebook: jediný oficiální profil školy
Instagram: jediný oficiální profil školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA - KONTAKT

ŠKOLNÍ JÍDELNA - KONTAKT

VEDENÍ ŠKOLY

Burianová Kamila, Mgr., ředitelka školy, burianova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 912, +420 602 757 871

Mrázková Marcela, Mgr., zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce, mrazkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 915, +420 720 052 435

Pokorná Marta, Mgr., zástupkyně ředitelky školy, pokorna@zstravnik.cz, tel.: 581 275 913

Bouchalová Dagmar, Mgr., zástupkyně ředitelky školy, bouchalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 916

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

PEDAGOGOVÉ:

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ:

ASISTENTI PEDAGOGA:

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:


ŠKOLNÍ PSYCHOLOG:

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Webové stránky: https://poradna-zstravnik.webnode.cz/ 

Vedoucí pracoviště: Válková Simona Mgr., valkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 930

Výchovný poradce: Válková Simona, Mgr., valkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 930
Mrázková Marcela, Mgr., mrazkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 916

Školní psycholog: Šimanská Renata, Mgr. - renata.simanska@gmail.com - tel.: 724 771 565 

Školní speciální pedagog: Geryková Pavlína, Mgr., gerykova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 947
Dokládalová Martina, Mgr., dokladalova@zstravnik.cz,  tel.: 581 275 947

Logopedický asistent: Logajová Hana, Mgr., logajova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 930

Školní metodik prevence pro 1. stupeň: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 935

Školní metodik prevence pro 2. stupeň: Riedlová Kateřina, Mgr., riedlova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 949

Koordinátor kyberšikany a bezpečného chování na internetu: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 935

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Webové stránky: https://primarni-prevence.webnode.cz/ 

Školní metodik prevence pro 1. stupeň: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 935

Školní metodik prevence pro 2. stupeň: Riedlová Kateřina, Mgr., riedlova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 949

PREVENCE KYBERŠIKANY

Webové stránky: https://ne-kybesikane.webnode.cz/ 

Školní metodik prevence: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 935 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - KOORDINÁTOR

Bouchalová Dagmar, Mgr., bouchalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 936
Mikešová Jana, Mgr., mikesova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 940

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR

Bouchalová Dagmar, Mgr., bouchalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 936

ICT SPRÁVCE

Lukšová Silvie, Mgr., luksova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 941

WEBMASTER:
Mgr. Dagmar Vaculíková, web@zstravnik.cz

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK  2022/2023

seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky 

Důležitá informace:
Z hygienických důvodů jsme do seznamu pomůcek pro všechny ročníky přidali sluchátka k PC.
Sluchátka v označeném sáčku (tzn. s příjmením dítěte) musí mít buď klasický 3,5”jack nebo USB (nesmí být bezdrátová), neměla by být cenově příliš drahá a objemná, budou zůstávat ve škole v učebně VT v krabici příslušné třídy.  Mohou to být např. sluchátka do uší (tzv. pecky), sluchátka nemusí mít mikrofon.
Sluchátka budou žáci používat při práci s výukovými programy. Pokud si svá sluchátka poškodí, zajistí rodiče co nejrychleji nová.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Upozorňujeme zákonné zástupce, že mají možnost konzultovat vzdělávací a výchovné záležitosti svých dětí kromě stanovených konzultací také individuálně, a to vždy po předchozí telefonické domluvě každý den kromě čtvrtka.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

GDPR

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová.

Ing. Renata Lounová

Magistrát města Přerova 

Bratrská 709/34

750 11 Přerov

Tel.: 581 268 135

Mob.: 728 377 766

E-mail: poverenec@prerov.eu

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve formátu *.pdf

Dle novelizovaného Zákona na ochranu osobních údajů se nesmí uživatel, bez souhlasu zákonných zástupců, registrovat v sociálních sítích do dovršení věkové hranice 15 let. Z tohoto důvodu žáci nebudou mít možnost se přihlašovat k těmto službám na půdě školy. Učivo věnované problematice sociálních sítí jim bude odborně odprezentováno bez možnosti praktického odzkoušení. Za registraci a pohyb na  sociálních sítích před dovršením hranice 15 let plně odpovídají zákonní zástupci žáka.


ZAČÁTKY VYUČOVACÍCH HODIN