DŮLEŽITÉ INFORMACE:

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 - podrobné informace zde.

Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK 2022/2023

seznamy pomůcek pro jednotlivé ročníky

Důležitá informace:
Z hygienických důvodů jsme do seznamu pomůcek pro všechny ročníky přidali sluchátka k PC.
S
luchátka v označeném sáčku (tzn. s příjmením dítěte) musí mít buď klasický 3,5”jack nebo USB (nesmí být bezdrátová), neměla by být cenově příliš drahá a objemná, budou zůstávat ve škole v učebně VT v krabici příslušné třídy. Mohou to být např. sluchátka do uší (tzv. pecky), sluchátka nemusí mít mikrofon.
Sluchátka budou žáci používat při práci s výukovými programy. Pokud si svá sluchátka poškodí, zajistí rodiče co nejrychleji nová.


ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

 • Začátek školního roku: čtvrtek 01. 09. 2022 pondělí 05.09.2022
  ŘEDITELSKÉ VOLNO PRO ŽÁKY VE DNECH 01. 09. a 02. 09. 2022 (začátek nového školního roku)

Ředitelka Základní školy Přerov, Trávník 27 vyhlašuje ředitelské volno na dny 01. 09. a 02. 09. 2022 z důvodu dokončovacích prací souvisejících s rekonstrukcí odborných učeben a slaboproudé elektroinstalace.

 • Konec 1. pololetí: úterý 31. 01. 2023

 • Konec 2. pololetí: pátek 30. 06. 2023

 • Podzimní prázdniny: středa 26. 10. 2022 a čtvrtek 27. 10. 2022

 • Vánoční prázdniny: pátek 23. 12. 2022 - pondělí 02. 01. 2023

 • Pololetní prázdniny: pátek 03. 02. 2023

 • Jarní prázdniny: pondělí 06. 02. 2023 - neděle 12. 02. 2023

 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 06. 04. 2023

 • Hlavní prázdniny: sobota 01. 07. 2023 - neděle 03. 09. 2023

 • Třídní schůzky: upřesníme

 • Konzultace: upřesníme

Upozorňujeme zákonné zástupce, že mají možnost konzultovat vzdělávací a výchovné záležitosti svých dětí kromě stanovených konzultací také individuálně, a to vždy po předchozí telefonické domluvě každý den kromě čtvrtka.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

GDPR

 • Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová.

Ing. Renata Lounová

Magistrát města Přerova

Bratrská 709/34

750 11 Přerov

Tel.: 581 268 135

Mob.: 728 377 766

E-mail: poverenec@prerov.eu

 • PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve formátu *.pdf

 • FACEBOOK A SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

Dle novelizovaného Zákona na ochranu osobních údajů se nesmí uživatel, bez souhlasu zákonných zástupců, registrovat v sociálních sítích do dovršení věkové hranice 15 let. Z tohoto důvodu žáci nebudou mít možnost se přihlašovat k těmto službám na půdě školy. Učivo věnované problematice sociálních sítí jim bude odborně odprezentováno bez možnosti praktického odzkoušení. Za registraci a pohyb na sociálních sítích před dovršením hranice 15 let plně odpovídají zákonní zástupci žáka.


ZAČÁTKY VYUČOVACÍCH HODIN

 • 1. hodina 07.55 - 08.40

 • 2. hodina 08.50 - 09.35

 • 3. hodina 09.55 - 10.40

 • 4. hodina 10.50 - 11.35

 • 5. hodina 11.45 - 12.30

 • 6. hodina 12.40 - 13.25

 • 7. hodina 13.35 - 14.20

 • 8. hodina 14.25 - 15.10

 • 9. hodina 15.15 - 16.00

KONTAKTY:

ZŠ PŘEROV, TRÁVNÍK 27 - ADRESA, KONTAKTNÍ ÚDAJE

ADRESA ŠKOLY:
Základní škola Přerov, Trávník 27
Trávník 27
Přerov
750 02

TELEFON - pevná linka: 581 275 911
TELEFON – mobil: + 420 723 935 975
E-MAIL: info@zstravnik.cz
ID DATOVÉ SCHRÁNKY: ymjv3xa
IČO: 45180091
ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr.Kamila Burianová, burianova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 912, mobil 602 757 871
KANCELÁŘ ŠKOLY: Monika Vavroušová, info@zstravnik.cz, tel.: 581 275 911
EKONOMKA ŠKOLY: Helena Smětalová, smetalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 914
ŠKOLNÍ JÍDELNA: 581 204 085 , www.zssprerov.cz/travnik-27/
ŠKOLNÍ DRUŽINA: 725 862 129, https://skolni-druzina-2019-2020.webnode.cz/

Starší web školy: old.zstravnik.cz (dočasně mimo provoz)

Facebook: jediný oficiální profil školy
Instagram: jediný oficiální profil školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA - KONTAKT

ŠKOLNÍ JÍDELNA - KONTAKT

VEDENÍ ŠKOLY

Burianová Kamila, Mgr., ředitelka školy, burianova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 912, +420 602 757 871

Gotthardt Peter, Mgr., zástupce ředitelky školy, gotthardt@zstravnik.cz, tel.: 581 275 913

Pokorná Marta, Mgr., zástupkyně ředitelky školy, pokorna@zstravnik.cz, tel.: 581 275 913

Mrázková Marcela, Mgr., zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce, mrazkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 913, +420 720 052 435

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

PEDAGOGOVÉ:

 • Balášová Markéta, Mgr. (6.C) - balasova@zstravnik.cz - tel.:581 275 927 (zastupující třídní - Vincenová Eva, Mgr., Ing.)

 • Blažíková Lenka, Mgr. (2.B) - blazikova@zstravnik.cz - tel.:581 275 936 (zastupující třídní - Štukavcová Jitka, Mgr.)

 • Bouchalová Dagmar, Mgr. (2.C) - bouchalova@zstravnik.cz - tel.:581 275 933 web třídy (zastupující třídní - Klumpnerová Magda, Mgr.)

 • Burianová Kamila, Mgr. - burianova@zstravnik.cz - tel.:581 275 912, +420 602 757 871

 • Čekanová Michaela, Mgr. - cekanova@zstravnik.cz - tel.:581 275 942

 • Dostál Lubomír - dostal@zstravnik.cz - tel.:581 275 930

 • Gotthardt Peter, Mgr. - gotthardt@zstravnik.cz - tel.:581 275 913

 • Haganová Hana, Mgr. (8.B) - haganova@zstravnik.cz - tel.:581 275 944 (zastupující třídní - Šampalíková Hana, Mgr.)

 • Hořínek Libor, Mgr. - horinek@zstravnik.cz - tel.:581 275 940

 • Janásková Martina, Mgr. (4.A) - janaskova@zstravnik.cz - tel.:581 275 931 (zastupující třídní - Koláčková Petra, Mgr.)

 • Jemelková Irena, Mgr. (3.C) - jemelkova@zstravnik.cz - tel.:581 275 933, web třídy (zastupující třídní - Štukavcová Zuzana, Mgr.)

 • Kadlecová Hana, Mgr. (7.B) - kadlecova@zstravnik.cz - tel.:581 275 944 (zastupující třídní - Riedlová Kateřina, Mgr.)

 • Klumpnerová Magda, Mgr. (5.D) - klumpnerova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920 (zastupující třídní - Bouchalová Dagmar, Mgr.)

 • Koláčková Petra, Mgr. - kolackova@zstravnik.cz - tel.:581 275 931 (zastupující třídní - Janásková Martina, Mgr.)

 • Kolářová Jitka, Mgr. (7.C) - kolarova@zstravnik.cz - tel.:581 275 943 (zastupující třídní - Vyňuchalová Irena, Mgr.)

 • Kratochvílová Jana, Mgr. (4.D) - kratochvilova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920, web třídy (zastupující třídní - Válková Simona, Mgr.)

 • Kratochvílová Lucie, Mgr. (8.D) - kratochviloval@zstravnik.cz - tel.:581 275 927 (zastupující třídní - Kolářová Jitka, Mgr.)

 • Logajová Hana, Mgr. (5.A) - logajova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920, (zastupující třídní - Pyrochtová Karolína, Mgr.)

 • Lukšová Silvie, Mgr. - luksova@zstravnik.cz - tel.:581 275 938

 • Machalová Ilona, Mgr. (1.A) - machalova@zstravnik.cz - tel.:581 275 930 (zastupující třídní - Skácelová Renata, Mgr.)

 • Mikešová Jana, Mgr. (9.D) - mikesova@zstravnik.cz - tel.:581 275 940 (zastupující třídní - Zimčík Michal, Mgr.)

 • Mráčková Jiřina, Mgr. (6.B) - mrackova@zstravnik.cz - tel.:581 275 943 (zastupující třídní - Čekanová Michaela, Mgr.)

 • Mrázková Marcela, Mgr. - mrazkova@zstravnik.cz - tel.:581 275 937

 • Pokorná Marta, Mgr. - pokorna@zstravnik.cz - tel.:581 275 913

 • Pospíšilíková Eva, Mgr. (8.C) - pospisilikova@zstravnik.cz - tel.:581 275 940 (zastupující třídní - Hořínek Libor, Mgr.)

 • Princová Petra, Mgr. (7.D) - princova@zstravnik.cz - tel.:581 275 927 (zastupující třídní - Štěrbová Markéta, Mgr.)

 • Pyrochtová Karolína, Mgr. (5.C) - pyrochtova@zstravnik.cz - tel.:581 275 931 (zastupující třídní - Logajová Hana, Mgr.)

 • Riedlová Kateřina, Mgr. - riedlova@zstravnik.cz - tel.:581 275 944

 • Sedláková Eva, Mgr. (4.B) - sedlakova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920 (zastupující třídní - Skácelová Renata, Mgr.)

 • Skácelová Renata, Mgr. (1.B) - skacelova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920 (zastupující třídní - Machalová Ilona, Mgr.)

 • Stančíková Pavlína, Mgr. (6.D) - stancikova@zstravnik.cz - tel.:581 275 927 (zastupující třídní - Mikešová Jana, Mgr.)

 • Šampalíková Hana, Mgr. (9.C) - sampalikova@zstravnik.cz - tel.:581 275 942 (zastupující třídní - Haganová Hana, Mgr.)

 • Ševčíková Jana, Mgr. - sevcikova@zstravnik.cz - tel.:581 275 933

 • Škrobálek Martin, Mgr. (5.B) - skrobalek@zstravnik.cz - tel.:581 275 930 web třídy (zastupující třídní - Pyrochtová Karolína, Mgr.)

 • Štěrbová Markéta, Mgr. (6.A)- sterbova@zstravnik.cz - tel.:581 275 942 (zastupující třídní - Švrčková Hana, Mgr.)

 • Štukavcová Jitka, Mgr. (2.A) - stukavcova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920 web třídy (zastupující třídní - Blažíková Lenka, Mgr.)

 • Štukavcová Zuzana, Mgr. (3.A) - stukavcovaz@zstravnik.cz - tel.:581 275 933 (zastupující třídní - Jemelková Irena, Mgr.)

 • Švrčková Hana, Mgr. (7.A) - svrckova@zstravnik.cz - tel.:581 275 942 (zastupující třídní - Hořínek Libor, Mgr.)

 • Techetová Magdaléna, Mgr. - techetova@zstravnik.cz - tel.:581 275 928

 • Trávníčková Věra, Mgr. - travnickova@zstravnik.cz - tel.:581 275 943

 • Vaculíková Dagmar, Mgr. - vaculikova@zstravnik.cz - tel.:581 275 938

 • Valíčková Barbora, Mgr. - valickova@zstravnik.cz - tel.:581 275 940

 • Válková Simona, Mgr. (4.C) - valkova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920, web třídy (zastupující třídní - Kratochvílová Jana, Mgr.)

 • Váverková Dita, Mgr. (9.A) - vaverkova@zstravnik.cz - tel.:581 275 944 (zastupující třídní - Kadlecová Hana, Mgr.)

 • Vincenová Eva, Mgr., Ing. (9.B) - vincenova@zstravnik.cz - tel.:581 275 927 (zastupující třídní - Princová Petra, Mgr.)

 • Vylíčilová Ludmila, Mgr. (8.A) - vylicilova@zstravnik.cz - tel.:581 275 928 (zastupující třídní - Vyňuchalová Irena, Mgr.)

 • Vyňuchalová Irena, Mgr. - vynuchalova@zstravnik.cz - tel.:581 275 928

 • Zimčík Michal, Mgr. - zimcik@zstravnik.cz - tel.:581 275 940

 • Žydelová Petra, Mgr. (3.B) - zydelova@zstravnik.cz - tel.:581 275 933

SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ:

 • Dokládalová Martina, Mgr. - dokladalova@zstravnik.cz - tel.:581 275 941

 • Geryková Pavlína, Mgr. - gerykova@zstravnik.cz - tel.:581 275 941

 • Hadašová Monika - hadasova@zstravnik.cz - tel.:581 275 941 (pouze středa)

ASISTENTI PEDAGOGA:


 • Dočkalová Eva - dockalova@zstravnik.cz - tel.:581 275 930

 • Janků Stanislava - janku@zstravnik.cz - tel.:581 275 920

 • Jelínek Alena - jelinek@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Kabilková Eva, Bc. - kabilkova@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Kašpárková Iveta, Bc. DiS. - kasparkova@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Kolihová Jitka - kolihova@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Kramplová Miroslava - kramplova@zstravnik.cz - tel.:581 275 931

 • Kubáčová Andrea - kubacovaa@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Kubáčová Veronika - kubacova@zstravnik.cz - tel.:581 275 948

 • Ledabylová Kamila - ledabylova@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Mlčáková Helena - mlcakova@zstravnik.cz - tel.:581 275 933

 • Otáhalová Barbora - otahalova@zstravnik.cz

 • Přecechtělová Soňa - precechtelova@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Pumprlová Jiřina, Mgr. - pumrlova@zstravnik.cz - tel.:581 275 920

 • Seifertová Simona - seifertova@zstravnik.cz - tel.:581 275 948

 • Tomčíková Libuše, Mgr. - tomcikova@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

 • Závišková Monika - zaviskova@zstravnik.cz - tel.:581 275 910

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 • Huňková Marie - hunkova@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129

 • Kalabusová Kateřina - kalabusova@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129

 • Kubáčová Veronika - kubacova@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129

 • Machovská Marcela - machovska@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129

 • Malátková Veronika - malatkova@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129

 • Plšková Alice, Mgr. - plskova@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129

 • Přikrylová Jana (vedoucí vychovatelka) - prikrylova@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129

 • Ulehlová Lenka - koordinátorka pro žáky z Ukrajiny - ulehlova@zstravnik.cz - tel.: 725 862 129


ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Webové stránky: https://poradna-zstravnik.webnode.cz/

Vedoucí pracoviště: Válková Simona Mgr., valkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 920/37

Výchovný poradce: Válková Simona, Mgr., valkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 920/37
Mrázková Marcela
, Mgr., mrazkova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 937

Školní speciální pedagog: Geryková Pavlína, Mgr., gerykova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 941
Dokládalová Martina, Mgr., dokladalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 941

Logopedický asistent: Logajová Hana, Mgr., logajova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 920

Školní metodik prevence: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 930

Asistent školního metodika prevence: Kratochvílová Jana, Mgr., kratochvilova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 920

Asistent školního metodika prevence: Riedlová Kateřina, Mgr., riedlova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 941

Koordinátor kyberšikany a bezpečného chování na internetu: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 930

PRIMÁRNÍ PREVENCE

Webové stránky: https://primarni-prevence.webnode.cz/

Školní metodik prevence: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 930

PREVENCE KYBERŠIKANY

Webové stránky: https://ne-kybesikane.webnode.cz/

Školní metodik prevence: Škrobálek Martin, Mgr., skrobalek@zstravnik.cz, tel.: 581 275 930

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - KOORDINÁTOR

Bouchalová Dagmar, Mgr., bouchalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 933
Mikešová Jana, Mgr., mikesova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 940

PROJEKTOVÝ KOORDINÁTOR

Bouchalová Dagmar, Mgr., bouchalova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 933

ICT SPRÁVCE

Lukšová Silvie, Mgr., luksova@zstravnik.cz, tel.: 581 275 938

WEBMASTER:
Mgr. Dagmar Vaculíková, web@zstravnik.cz