2022/2023 - ZE ŽIVOTA TŘÍD ŠKOLY...

2.AB - divadelní workshop v knihovně, 24.05.2023

1.A - SLUŇÁKOV - výukový program Pavouček, 25.04.2023

1.A - Velikonoční salon,  duben 2023

1.A - Byli jsme v divadle, leden 2023

1.A - Den vody,  březen 2023

1.A - Den Země,  duben 2023

1.A - Dramatizace pohádky O zlé koze, březen 2023

1.A - Udělejme si den hezčí14. 02. 2023

1.A - Vánoce ve tříděprosinec 2022

6.A - výstava k 500. narození Jana Blahoslava

Ve středu 23. března se 6.A vypravila s p. učitelkou Šampalíkovou a p. asistentkou Tomčíkovou do Muzea Komenského v Přerově zhlédnout výstavu k 500.výročí narození Jana Blahoslava, rodáka z Přerova.

Součástí výstavy byla poznávací hra i kreativní dílna, kde si děti vyrobily krásnou iniciálu podle starodávných vzorů.

Foto: L. Tomčíková

9. třídy - "Virtuálně v elektrárně" 

V novém školním roce se žáci 9. ročníků účastnili programu společnosti ČEZ s názvem "Virtuálně v elektrárně". V rámci této akce si obohatili své znalosti v oblasti výroby a distribuce elektrické energie, energetických zdrojů a principu fungování různých typů elektráren. Během interaktivního online programu měli žáci možnost klást moderátorům odborné otázky i odpovídat v soutěžním kvízu, v němž také nejrychlejší žáci se správnou odpovědi vyhráli užitečné ceny od společnosti ČEZ, jíž tímto děkujeme za zábavně připravený výukový program. 

Mgr. Magdalena Techetová

5.D - Tvoření

5.D - Autorské čtení - spisovatelka Lenka Rozkošná 

5.D - Vlastivěda 

5.D -  Prosinec

5.D - 22.12. - poslední školní den v r 2022

7.A - Merkurování

9.C - Jsme to, co jíme
9.C byla v rámci dvouhodinovky vaření na zámku. Akce se jmenovala JSME TO, CO JÍME. Moc zajímavá akce!! 

9.BC - Vaření je prima!
Naši ukrajinští spolužáci vařili ukrajinské jídlo VARENIKY. Moc nám chutnalo!!!!!! 

6.B - Desetinná čísla v praxi - nakupování

8.D - Workshop: Sociální sítě a manipulace
(v Pevnosti poznání Olomouc)

1.A - Učíme s Beebotem 

5.C - výroba Betlému na akci Vánoční hvězdička

5.D - Vánoční tvoření a zpívání

5.D - Mikuláš ve třídě

5.D - Dušičky

2.A - Listopad 2022

DEN PRO TŘÍDU - PÁTEK 18. 11. 2023

8.D - Společná svačinka ve škole 

5.D - Den pro třídu

1.A - Pevnost poznání Olomouc

2.B - Pevnost poznání Olomouc
V pátek 18. 11.  jsme navštívili v Olomouci interaktivní muzeum Pevnost poznání. Žáci si mohli prohlédnout expozici Živá voda a zúčastnit se výukových programů "Pohádkový svět matematiky a Jak hustá je duha?"

FOTKY Z PŘEDVÁNOČNÍHO AUTORSKÉHO ČTENÍ SE SPISOVATELKOU LENKOU ROŽNOVSKOU PRO ŽÁKY 1. STUPNĚ

1.třídy

2.B

5.CD

5.D - Vlastivěda

5.D - Preventivní program: Vztahy ve třídě

MERKUROVÁNÍ V 6.B

V Pracovních činnostech stavěla 6.B modely ze stavebnice Merkur.

MERKUROVÁNÍ V 7.A

V Pracovních činnostech stavěla 7.A modely ze stavebnice Merkur.

PRVNÍ TŘÍDNÍ FOTKY NAŠICH PRVŇÁČKŮ

Naši nejmladší žáci mají za sebou první školní týdny
a také absolvovali první školní focení...

ARCHIV - ZE ŽIVOTA TŘÍD ŠKOLY...