AKCE ŠKOLY 2023/2024

FOTKY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ 1. TŘÍD

Na pondělí 04.09.2023 jsmesi pro naše prvňáčky nachystali slavnostní zahájení školního roku na naší školní zahradě. Doufáme, že si děti i rodiče tento důležitý okamžik užili a děti se do školy těšily, těší a těšit budou.
A tady jsou fotky.  

AKCE ŠKOLY 2022/2023

OLYMPIÁDA PRO 6. - 9. TŘÍDY, ÚT 27.06.2023

1.část (fotky od Tobíáše M.)

2.část (fotky od D.Vaculíkové)

3.část (fotky od D.Vaculíkové)

NADANÍ ŽÁCI Z 1.- 3. TŘÍD BYLI NA EXKURZI V PEVNOSTI POZNÁNÍ OLOMOUC

"S blížícím se koncem školního roku se vybraní žáci ze všech prvních, druhých a třetích ročníků vydali na výlet. V rámci rozvoje logického myšlení je v pondělí 19. 6. čekala návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. Před samotným začátkem se s vervou pustili do vymýšlení příběhů na dané téma a zapojili tak svou fantazii již ve škole. Cestu vlakem si krátili rozehřívacím zašifrovaným vzkazem od paní učitelky a následoval samotný vzdělávací program “Tvary světa”. Děti byly rozděleny do týmů a pokoušely se rozluštit nejrůznější úlohy. Nechyběla ani expozice “Rozum v hrsti”, kde se ukrývaly nejrůznější logické hry, labyrinty či hlavolamy, ale také samotná návštěva Planetária. Závěrem se tedy ponořily do vesmírného příběhu křečka a prohloubily tak své bohaté znalosti. " Mgr. Martina Dokládalová
Fotky najdete zde.

NADANÍ ŽÁCI ZE 4. TŘÍD A 5.A BYLI NA EXKURZI V PEVNOSTI POZNÁNÍ OLOMOUC

"S blížícím se koncem školního roku se vybraní žáci ze tříd 4.A, 4.B, 4.C a 5.A vydali na výlet. V rámci rozvoje logického myšlení je v pondělí 12. 6. čekala návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. Před samotným začátkem se s vervou pustili do vymýšlení příběhů na dané téma a zapojili tak svou fantazii již ve škole. Cestu vlakem si krátili rozehřívacím zašifrovaným vzkazem od paní učitelky a následoval samotný vzdělávací program “Tajemství šifer”. Děti byly rozděleny do týmů a pokoušely se vyluštit nejrůznější šifry za účelem otevření truhly s odměnou. Nechyběla ani expozice “Rozum v hrsti”, kde se ukrývaly nejrůznější logické hry, labyrinty či hlavolamy, ale také samotná návštěva Planetária. Závěrem se tedy ponořily do světa Vesmíru a prohloubily tak své bohaté znalosti. " Mgr. Martina Dokládalová
Fotky najdete zde.

NADANÍ ŽÁCI Z 5. TŘÍD BYLI NA EXKURZI V PEVNOSTI POZNÁNÍ OLOMOUC

"S blížícím se koncem školního roku se v úterý 30.5. vybráni žáci ze tříd 5.B, 5.C a 5.D vydali na výlet. V rámci rozvoje logického myšlení je čekala návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. Cestu ve vlaku si krátili rozehřívacím zašifrovaným vzkazem od paní učitelky a následoval samotný vzdělávací program “Tajemství šifer”. Děti byly rozděleny do týmů a pokoušely se vyluštit nejrůznější šifry za účelem otevření truhly s odměnou. Nechyběla ani expozice “Rozum v hrsti”, kde se ukrývaly nejrůznější logické hry, labyrinty či hlavolamy, ale také samotná návštěva Planetária. Závěrem se tedy ponořily do světa Vesmíru a prohloubily tak své bohaté znalosti." Mgr. Martina Dokládalová
Fotky najdete zde.

PLES DEVÁŤÁKŮ  - PÁTEK 09.06.2023

"PLES DEVÁŤÁKŮ

Jedním slovem "NÁDHERA". Naši deváťáci se "hodili do gala" a málem jsme je ani nepoznali. Košile, smokingy, společenské šaty a u některých dam dokonce i podpatky a plesové účesy. Proběhla ukázka standardních a latinskoamerických tanců, výuka BLUES, společné hry, raut, tombola, focení ve fotokoutku, přípitek i závěrečná after party. 

Všem, kteří na ples dorazili, bych chtěla poděkovat za fajn uvolněnou atmosféru. Zvláštní poděkování patří paní Kamile Lesákové a panu Petru Orálkovi, kteří se postarali o naprosto nezapomenutelný zážitek, ukázali žákům, jak má správně vypadat společenský tanec v párech a naučili je BLUES, což ze začátku vypadalo jako jednoduchý úkol, ale opak byl pravdou.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat našim školním fotografům, Peťovi a Anežce ze 7. C, kteří se statečně poprali s tímto nelehkým úkolem. 

Parlamenťáckým akcím pro letošní školní rok odzvonilo. 

A co bude dál? "

Za (Ó)Travňáky Mgr. Hana Kadlecová 

NA EKOLOGICKÝCH DNECH OLOMOUC JSME PREZENTOVALI NÁŠ PROJEKT ERASMUS+:"COMPASS"

V sobotu 29. 04. 2023 se konaly již tradiční Ekologické dny Olomouc s tématem: požár/tradice a transformace v proměnách společnosti a přírody (web akce). EDO jsou největším environmentálním festivalem v České republice. Zde jsme prezentovali naši školu a program Ekoškola a také aktivity projektu Erasmus +: "Compass". Byli jsme osloveni pořadateli akce jako jediná škola v Olomouckém kraji, na což jsme moc pyšní!

V našem  školním stánku si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, hru: "Co nepatří do kompostu“, vyrobit si hudební nástroj z odpadu a prohlédnout si návrhy našich malých školních módních návrhářů na "Recyklomódu". Návštěvníkům naši nejmladší žáci zahráli na Sluňákově také ponožkové divadýlko, kde představili program: "Les ve škole a škola v lese.". Také jsme prezentovali aktivity našeho projektu: "Compass" včetně možnosti fitness testování a propojení EVVO aktivit s tělovýchovnými činnostmi.


I přes počáteční nepřízeň počasí se nám prezentace školy velice vydařila a u návštěvníků sklidila kladné ohlasy. Moc děkujeme Sofince, Verunce, Mikimu a Viktorce z Ekotýmu za reprezentaci naší školy a rodičům za pomoc!

Na fotky se můžete podívat tady.


DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ČT 27.04.2023

FOTKY Z MÓDNÍ PŘEHLÍDKY "RECYKLO MÓDA"

Den otevřených dvěří na na ší škole ve čtvrtek 27.04.2023 probíhal už
od rána. A o velké přestávce se mohli všichni žáci přijít podívat na módní přehlídku "Recyklo móda". A jaké modely se na "přehlídkovím mole"
v přízemí školy objevily? Prohlédnout si je můžete tady.

V PÁTEK 21.04.2023 JSME OSLAVILI DEN ZEMĚ !

"V pátek 21. 4. jsme se se žáky Ekotýmu a třídy 6.D navštívili přerovskou hvězdárnu,
v jejímž okolí byly nachystány aktivity. Zajímavá stanoviště připravili členové spolku Naše společná krajina z.s. pod vedení Mgr. Michala Zedka. Část žáků si prošla biokoridor, kde pozorovali nejen luční květiny, trávy, stromky a keře, ale také drobný hmyz a společně určovali, o jakou rostlinu či živočicha se jedná. Na dalším stanovišti si žáci mohli vyzkoušet ekohru Příběh koroptve a poslední skupinka se věnovala úklidu okolí. Průběžně se také žáci vystřídali v přerovské hvězdárně, kterou je proved pan Hlobil. Ten dětem dokonce připravil dalekohledy k pozorování Slunce. Závěrem krásného slunečného dne byla zastávka v areálu sběrného dvora Technických služeb města Přerova na ul. Genrála Fajtla, kde se žáci podívali jak probíhá třídění odpadu v praxi, jak funguje lis na kartony a kam se třídí například staré knihy. Areálem nás provedl milý personál sběrného dvora. Děti se tak během dne dozvěděly zase o kousínek víc, jak pečovat o naši Zemi."
                                                                  Ing. Bc. Karolína Papežíková, fotky: ©T.Macháček
Na akci ke Dni Země se vypravily i děti z 2.A a 2.B - ty prožily zábavné a poučné dopoldne na akci BIOSu na louce u Michalova - fotky z obou akcí najdete tady.

FOTKY Z VYSTOUPENÍ NAŠICH ŽÁKŮ PRO JUBILANTY V MD PŘEROV,  ÚT 11.04.2023

Patří už k dlouholeté tradici, že se školy v Přerově střídají s přípravou programu pro setkání jubilantů města Přerova. V letošním roce vyšla řada opět na naši školu. A podle reakcí jubilantů i vedení města se svého úkolu naši žáci zhostili více než dobře - fotky z akce najdete tady. A my všem, kteří se na přípravě vystoupení podíleli, moc děkujeme za reprezentaci školy.

FOTKY Z VYSTOUPENÍ DFS TRÁVNÍČEK V OBLASTNÍM A REGIONÁLNÍM KOLE SOUTĚŽE DFS !

FOTKY ZE DRUHÉHO DNE ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠK. ROK 2023/2024  - ÚT 04.04.2023

FOTKY Z PRVNÍHO DNE ZÁPISU DO 1. TŘÍD PRO ŠK. ROK 2023/2024  - PO 03.04.2023

FOTKY Z AKCE "VYNÁŠENÍ SMRTKY"  - DFS TRÁVNÍČEK. NE 26.03.2023

V neděli 26.03.2023 prošel městem průvod našich krojovaných dětí - DFS Trávníček jako každý rok vyrazil poslat Smrtku (zimu) po vodě a přivítat jaro.
Fotek se nám sešlo spoustu...za všechny moc děkujeme.

FOTKY Z AKCE "Z POHÁDKY DO POHÁDKY" PRO PŘEDŠKOLÁKY

Na sobotu 01.04.2023 jsme pro předškoláky (a nejen pro ně) připravili putování z pohádky do pohádky kolem přerovské Laguny. Počasí si s námi zahrávalo - déšť, slunce, bláto...ale i tak se akce povedla. Děkujeme všem, kteří za námi do říše pohádek dorazili. A samozřejmě máme i fotky - prohlédnout si je můžete tady.

FOTKY Z AKCE ŽP "DEN DVOJČAT/TROJČAT/ČTYŘČAT" 

kNa páte 31. 03. 2023 jsme si připravili "Den dvojčat/trojčat/čtyřčat". Netušili jsme, jak se akce povede, ale myslíme, že měla velký úspěch. Podívejte se na fotky z akce (moc děkujeme Tobiášovi M.) - najdete je tady.
(Ó)Travňáci

FOTKY Z AKCE "PONOŽKOVÝ DEN" NA PODPORU LIDÍ
S DOWNOVÝM SYNDROMEM

V úterý 21.03.2023 to naší škole hýřilo různobarevnými ponožkami - proběhl "PONOŽKOVÝ DEN" Mottem akce Žákovského parlamentu bylo: "Obleč si na každou nožku jinou ponožku! Vyjádříš tak lidem s Downovým syndromem svou podporu. Odlišnost ponožek podporuje myšlenku, že jsou lidé RŮZNÍ." Podívejte se na fotky z akce - najdete je tady.
(Ó)Travňáci

FOTKY Z AKCE "LOGICKÉ HRY A HLAVOLAMY" PRO PŘEDŠKOLÁKY  - ČT 23.03.2023

EKOLOGICKÝ POBYT 8. tříd

EKOLOGICKÝ POBYT 8. tříd
8.A, SLUŇÁKOV, březen 2023

EKOLOGICKÝ POBYT 8. tříd
8.B, SLUŇÁKOV, březen 2023

EKOLOGICKÝ POBYT 8. tříd
8.C, SLUŇÁKOV, březen 2023

EKOLOGICKÝ POBYT 8. tříd
8.D, SLUŇÁKOV, březen 2023

"LYŽÁK BEZ SPINKÁNÍ" PRO 1. A 2. TŘÍDY, 21. - 24. 02. 2023, Hrubá Voda

V týdnu od 21. 02. 2023  jezdili naši prvňáčci a druháčci na lyžařský kurz na Hrubou Vodu, který jsme pro děti připravili ve spolupráci s lyžařskou školou Newman School. Dětem se tam moc líbilo. Věříme, že se nám podaří i v dalších letech tuto akci zorganizovat. Jak takový kurz probíhá si můžete prohlédnout na fotkách a videích.

"UDĚLEJME SI DEN HEZČÍ" - akce ŽP

V úterý 14. 2. si pro naši školu „Parlamenťáci“ připravili akci pod názvem „UDĚLEJME SI DEN HEZČ!". Žáci mohli přijít oblečeni v růžové, červené nebo bílé barvě a mimoto ještě dostat či věnovat milá slůvka nejednomu človíčkovi, svým nebo předchystaným vzkazem. Ze slov parlamenťačky Andělky: "Naše akce vyvolala různé reakce, avšak když se ozvalo:  „Na Valentýna by neměl být nikdo sám, proto ti teď milý vzkaz předám," a i když se řekla třeba i jen dvě slovíčka, potěšilo to naše srdíčka." Myslíme, že tento den, i přes pár drobných chybiček, měl velký úspěch a určitě ho někdy v budoucnu zopakujeme.

Pár fotek z přípravy i samotného "hezčího dne" najdete tady.

(Ó)Travňáci

FOTKY Z TURNAJE V PŘEHAZOVANÉ

tTurnaj v přehazované pro 6. - 9. třídy patří je další oblíbenou "tradicí" na naší škole. Tentokrát se konal ve čtvrtek 02.02.2023 a role sportovního fotoreportéra se ujal Tobiáš M. z 9.A - za skvělé fotky moc děkujeme. Prohlédnou si je můžete tady.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ PRO 7. TŘÍDY
2. turnus - 7.C + 7.D, 22.01. - 27.01.2023, Branná

PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDIČKOU, ČT 15.12.2022

Ve čtvrtek 15.12.2022 jste měli možnost spolu s námi prožít adventní podvečer na naší školní zahradě. Děkujeme všem, kteří se u nás zastavili a prožili předvánoční odpoledne s námi.

VYSTOUPENÍ DFS TRÁVNÍČEK NA NÁM.TGM, 16.12.2022

Po dvouleté pauze, zaviněné covidem, se letos konečně děti z našeho DFS Trávníček v pátek 16.12.2022 dočkaly vánočního vystoupení na náměstí TGM v rámci programu Vánoce v Přerově. A došlo i na společné zpívání s Dechovým souborem Haná ze ZUŠ Přerov. Po dlouhých letech bylo náměstí zasypané sněhem a opravdu vánoční. Fotky najdete tady.

FOTKY Z ČERTOVSKÉHO ODPOLEDNE ŠD

Další tradicí, bez které by to v prosinci prostě nešlo, je Čertovské odpoledne Školní družiny. A tak po té, co dopoledne projde školou MIkuláš se svým doprovodem, změní se odpoledne přízemí školy na čertovskou hernu plnou pekelných úkolů. Role fotoreportéra tentokrát připadla Tobiášovi M. z 9.A a my mu moc děkujeme za skvělé fotky. Najdete je tady.

ANI LETOS NA NÁS MIKULÁŠ NEZAPOMNĚL

Bez této tradice si už ani neumíme předvánoční čas ve škole představit - Mikuláš s anděli a čerty prostě školou projít musí... Na fotky se můžete podívat sem. A my za ně moc děkujeme Sabině V. ze 7.B, která se pro dnešní den stala "nebeským" fotoreportérem.

BAREVNÝ PODZIM VŠEMI SMYSLY" aneb "PRACUJEME, UČÍME SE A TVOŘÍME NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

Společná akce Školní družiny, Ekotýmu, Žákovského parlamentu, žáků a pedagogů školy pro rodiče s dětmi a veřejnost, ÚT 18.10.2022

DFS TRÁVNÍČEK - SAZOVICKÝ ŠÁTEČEK

V sobotu 01.10.2022 čekalo DFS Trávníček vystoupení na Sazovickém šátečku v sále obecního úřadu v Sazovicích. Fotek sice není moc, ale najdete je tady.

DFS TRÁVNÍČEK - SETKÁNÍ HANÁKŮ

Ve středu 28.09.2022 se v Náměšti na Hané konalo tradiční Setkání Hanáků. A náš DFS Trávníček byl letos poprvé po covidové pauze u toho.  Na fotky a videa se můžete podívat tady. A zde je odkaz na reportáž ČT24.

DFS TRÁVNÍČEK VYSTUPOVAL
NA OBLASTNÍCH DOŽÍNKÁCH

V sobotu 17.09.2022 se na Výstavišti Přerov konaly oblastní Dožínky a děti tam nejen vystupovaly, ale také předaly dožínkové věnce jako oslavu letošní úrody! Na fotky se můžete podívat tady.

EKOLOGICKÝ POBYT 9. tříd
9.A, Hostětín, září 2022

MERKUROVÁNÍ V 7.A

V Pracovních činnostech stavěla 7.A modely ze stavebnice Merkur.

PRVNÍ TŘÍDNÍ FOTKY NAŠICH PRVŇÁČKŮ

Naši nejmladší žáci mají za sebou první školní týdny
a také absolvovali první školní focení...

PROBĚHLY VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Na Trávníku proběhly historicky první dvoukolové volby do Žákovského parlamentu.
První kolo se konalo dne 9. 9. 2022 – do volební místnosti přišlo volit více než 400 žáků z 24 tříd, kteří si volili svého zástupce třídy/parlamenťáka. Na základě těchto hlasů pak vybraní žáci postoupili do druhého kola.
Druhé kolo probíhalo před koordinátory parlamentu a paní ředitelkou, kde měl každý kandidát za úkol se představit ostatním a prozradit své „super schopnosti“.
Podařené volby jsou za námi a my jsme moc rádi, že zájem o parlament v naší škole roste a že se přihlásilo velké množství šikovných kandidátů. Tady jsou ostatně fotky z akce.
Těšíme se na spolupráci v letošním školním roce.
p. uč. Mrázková, Dokládalová, Kadlecová, Váverková 

FOTKY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Pondělí 05.09.2022 bylo pro naše prvňáčky velkou životní změnou - tady najdete pár fotek z jejich prvního školního dne. Doufáme, že se jim ve škole bude líbit a užijí si každý den...

AKCE ŠKOLY - ARCHÍV