2021/2022 - ZE ŽIVOTA TŘÍD ŠKOLY...

7.D
Den otevřených dveří na inspekci životního prostředí, na který jsme byli pozváni jako "VIP ekoškola". 29.6. 2022

7.D
Mapuj s Komenským - 23.6. 2022 (akce v Muzeu Přerov)

9.B + 9.D
Projekt "POSTAV MĚSTO", ve kterém v hodině matematiky vznikla města z prostorových tvarů.

1.B
Den dětí - v kuchyňce jsme si připravili na Den dětí zmrzlinové poháry s ovocem.

1.B
Pasování na čtenáře bylo vyvrcholením účasti prvních tříd na projektu Knížka pro prvňáčka. Děti v průběhu školního roku plnily různé úkoly v knihovně a na závěr byly pasovány na čtenáře.Splnily přísahu a odnesly si jako dárek knihu a také průkazku do knihovny.

4.B
Péče o památník letců ve Vinarech 2022

9.C

Interaktivní akce na přerovském zámku JÍDLOHRAVĚ A ZDRAVĚ. Dozvěděli jsme se, jak jekupovaná mražená pizza nezdravá, proto jsme sive vaření upekli perfektní, zdravou,z pomazánkového másla.

4.B
Dne 14.5. 2022 jsme byli v rámci turistického kroužku na Kelčském Javorníku. Šli jsme z Tesáku přes Kelčský Javorník a na Chvalčov. Bylo krásné počasí, které nám umožnilo nádherné výhledy nejen na Hostýnské vrchy.

4.B
Třída 4. B navštívila dne 5. 5. 2022 Moravském zemském muzeum - pavilon Antrophos v Brně. Muzeum dokumentuje nejstarší dějiny osídlení Moravy a celého evropského kontinentu, zvlášť nás zaujal 3,5 m vysoký model mamuta v životní velikosti. Žáci si rozšířili učivo vlastivědy.

2.A

Hasiči - vyprošťování při dopravních nehodách

2.A

Dopravní výchova

2.A

Projekt "Les ve škole"

4.B

Muzeum Komenského Přerov

4.D

Dopravní výchova - praktická část (získání průkazu cyklisty)

5.A

Na návštěvě u hasičů (Projekt OCMU)
5.C.mp4

5.C

Hra na zvonkohry

4.D

Procvičování pravopisu podstatných jmen

2.A

Den Země

4.C

Převody jednotek

2.A

Procvičujeme Český jazyk

2.A

Malování polštářků

4.B

Bruslení...

4.B

Masopust ve třídě

4.C

Bruslení

4.D

Country tance v tělocvičně

4.B

Country tance v tělocvičně

4.B

Zimní olympiáda

4.D

Konstrukční stavebnice Merkur

4.C

Masopust ve třídě

4.D

Masopust ve třídě

4.D

Konstrukční stavebnice Merkur

4.C

Masopust ve třídě

4.D

Masopust ve třídě

4.D

Bruslení

9.C

Vaření s profesionálním šéfkuchařem

2.A

Projekt "LES VE ŠKOLE"

4.D

SVČ Atlas - dopravní výchova

4.D

Hurá na mamuty!

1.B

První vysvědčení!

6.D

Knihovna Přerov - listopad 2021

1.A

Podzim a zima

1.B

Vánoce ve třídě

1.B

Vánoční salon na SVČ Atlas

1.B

Vánoce na zámku

1.B

Vycházka na Lagunu

4.B

Krmení zvířat v Žebračce a Vánoce ve třídě

4.D

Vánoce na zámku

4.B

Muzeum Komenského

4.B

Mikuláš ve třídě

2.C

Vánoční salon

Vánoční zdobení - listopad 2021

7.B

Knihovna Přerov - beseda s pí. Válkovou, říjen 2021

1.A

Učíme se geometrii - říjen 2021.

1.B

Učíme se angličtinu - říjen 2021.

4.B

Výtvarná výchova - říjen 2021.

1.A

Dětský den na školní zahradě - září 2021.