EŽK Bakaláři

ŠKOLSKÁ RADA - ARCHÍV ZÁPISŮ Z JEDNÁNÍ ŠR

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 16. 10. 2023 – online

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 16. 10. 2023 – online

Schůzka proběhla online v týdnu od 9.10. do 13.10.2023 a její náplní bylo prostudování a připomínkování Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2022/23.
Členové Školské rady neměli žádné připomínky.
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2022/23 byla dne 16. 10. 2023  schválena Školskou radou.

Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na ZDE

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 15. 06. 2023

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 15. 6. 2023

Hodnocení školního roku za březen až červen 2023:

Po celý rok pracoval EKOTÝM s žáky 1. i 2. stupně, stejně i Žákovský parlament, který byl organizátorem mnoha akcí.

Nadále pracujeme s nadanými žáky ve 2. – 5. třídách ( 1 hodina týdně se speciální pedagožkou), úzká spolupráce s Masarykovou univerzitou na vytypovávání mimořádně nadaných žáků.

Byli jsme úspěšní v mnoha sportovních soutěžích – účastnili jsme se krajského kola ve fotbalu v Šumperku, krajského kola ve vybíjené ve Valašském Meziříčí, štafetového běhu v Olomouci, krajského kola v atletice v Šumperku a krajského kola v basketbalu na ZŠ Libina.

Co nás velmi trápí a co řešíme: kouření elektronických cigaret – hlavně žáci 6. tříd – opatření: schůzka s rodiči žáků 6. tříd, zapojení centra sociální prevence Kappa Help v preventivních programech o škodlivosti kouření, diskuze s žáky, vysvětlování.

Během prázdnin bude na školním hřišti probíhat rekonstrukce povrchů sportovišť a schodiště z ulice Kozlovská.

Pro příští školní rok budeme doplňovat Školní řád a přepracováváme Školní vzdělávací program, ve kterém bude nově předmět informatika. Následující schůzka proběhne na konci srpna v přípravném týdnu, kdy budeme se Školskou radou projednávat a schvalovat oba výše uvedené dokumenty.

Zapsala: M. Pokorná 15. 6. 2023

Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na ZDE

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 07. 03. 2023

Schůzka Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník konaná dne 7. 3. 2023

1. Stručné zhodnocení školního roku

2. Připravujeme:


Ve dnech 24. -26. 1. 2023 proběhla ve škole kontrolní činnost ČŠI. Hodnocení bylo kladné – způsob řízení, klima školy, vstřícná komunikace, používání efektivních metod práce, identifikace nadaných žáků, práce ŠD, environmentální vzdělávání, aj. Musíme se zaměřit na sebehodnocení žáků na konci hodiny, formativní hodnocení.

3. Další činnost

 Další schůzka školské rady proběhne pravděpodobně v červnu 2023


V Přerově 7. 3. 2023  zapsala - M. Pokorná

Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na ZDE

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 21. 10. 2022 - online

Schůzka proběhla online v týdnu od 17. 10. do 21. 10.2022 a její náplní bylo prostudování a  připomínkování Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2021/22.
Členové Školské rady neměli žádné připomínky.
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/22 byla dne 21.10.2022 schválena Školskou radou.
Zapsala M. Pokorná dne 21. 10. 2022

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník  dne  21. 6. 2022

Hodnocení školního roku za duben až červen 2022:

Ve školním roce 2022/23 budou 4 šesté třídy ( 11 nově přijatých žáků) s počty asi – 18, 19, 18 a 17 žáků v jednotlivých třídách.

Po celý rok pracoval EKOTÝM s žáky 1. i 2. stupně. 28. 4. proběhl audit, titul Ekoškola jsme obhájili a v Praze 16. 6. slavnostně převzali.

Stejně i Žákovský parlament, který byl organizátorem mnoha akcí. Na jaře 2023 budeme organizátory krajské konference v Olomouci.

Nadále pracujeme s nadanými žáky ve 2. – 4. třídách ( 1 hodina týdně se speciální pedagožkou). První třídy spolupracovaly s Masarykovou univerzitou v Brně na vytypovávání mimořádně nadaných žáků v matematice. Vysoké nadání bylo potvrzeno u 5 žáků prvních tříd.

Od 21. 3. 2022 máme ve škole 16 dětí z Ukrajiny ve 2. – 9. třídě.  Byli zařazeni do kmenových tříd, ale pouze na M, AJ a výchovy, ze kterých budou i klasifikováni na vysvědčení. Ve zbývajících hodinách se ve společné skupině s paní asistentkou věnovali  intenzívní výuce češtiny.  Od příštího školního roku budou v kmenových třídách po celou dobu vyučování.

Ze 16 dětí odcházejí 4 žáci na střední školy, 4 žáci opakují ročník (hlavně ze zdravotních důvodů) a 8 žáků postupuje do vyššího ročníku.

Během prázdnin bude ve škole probíhat rekonstrukce slaboproudu, dvou učeben výpočetní techniky, učebny přírodopisu, zeměpisu a přilehlých kabinetů.  1. a 2. 9. 2022 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu pozdního dokončení výše uvedených prací.

Školská rada projednala doplnění školního řádu – bodu číslo 22.

Po celou dobu pobytu v areálu školy (budova, hřiště, zahrada) a na všech školních akcích, musíš mít vypnutý mobilní telefon, pokud tomu z důvodu výuky není jinak.

Školská rada schválila školní řád pro rok 2022/23.

Zapsala    M. Pokorná  dne   22. 6. 2022

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník  dne 29. 3. 2022

Hodnocení školního roku 2021/22:

 ( 1. – 3.9. měli žáci ředitelské volno). Máme 32 tříd, ve kterých je 709 žáků, z toho 2 první třídy – 48 žáků a 4 šesté třídy – 90 žáků.

Po návratu odchází první 2 třídy do karantény. Ty se objevují po celou dobu Covidu – velká absence žáků i pedagogických pracovníků. Karanténa se většinou netýká celé třídy (mimo žáky, kteří byli očkovaní a prodělali nemoc), a proto je nutná kombinovaná výuka – distanční i prezenční.


Plánujeme:


Celé „covidové“ období bylo pro učitele velmi náročné, ale zvládli jsme ho dobře. Museli jsme se naučit spoustu nových věcí, které využijeme i dále.  Na začátku školního roku jsme upravili tematické plány, abychom dohnali nedostatky z předchozích dvou let.  Realizujeme doučování z hlavních předmětů, zaměřili jsme se na žáky, kterým distanční způsob výuky moc nevyhovoval.

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 24. 6. 2021


S účinností od 1. června 2021 bude Školská rada při ZŠ Trávník, Přerov pracovat v následujícím složení:

Ing. Hana Mazochová

Mgr. Hana Pavlíčková

MUDr. Zuzana Chatrná

Ing. Marek Neradil

Mgr. Marta Pokorná

Mgr. Dagmar Bouchalová 


Předsedkyní  školské rady byla zvolena MUDr. Zuzana Chatrná.


Žáci i zaměstnanci školy se pravidelně – nejdříve dvakrát, pak jednou týdně testovali. V karanténě byly v tomto období průběžně 4 třídy.
Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz

Zápis ze schůzky Školské rady konané  15. 06. 2020

1. Stručné zhodnocení školního roku

2. Období od 11. 3. 2020

3. Školní rok 2020/21

4. Diskuze

5. Další činnost

Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz