EŽK Bakaláři
O ŠKOLE:

FOTKY Z KARNEVALU ŠKOLNÍ DRUŽINY JSOU TU!

Na pátek 09.02.2024 si Školní družina připravila oblíbený Karneval. A protože to byl poslední den před jarními prázdninami, na fotky se dostalo až teď - prohlédnout si je můžete tady.

BLAHOPŘEJEME K NOMINACI NA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO PŘEROVSKÉHO SPORTOVCE!!!

Náš žák Richard Váňa byl nominovaný na nejúspěšnějšího přerovského sportovce! Reprezentuje nejen svůj klub ploutvového plavání Fast Fins, nýbrž i město a naši školu. Hlavním cílem je ocenění nejúspěšnějších sportovců, kteří reprezentují jednotlivá města, okresy, kraje a celou Českou republiku na domácí i zahraniční scéně.
Ríša na MČR bral tři zlaté, jednu stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Má také dva bronzy ze Světového poháru mládeže.

Podpořte s námi jeho nominaci a dejte mu hlas v anketě Nejúspěšnější sportovec roku (nejuspesnejsisportovecroku.cz)
(Mezi nominovanými je i několik našich bývalých žáků - Vít Příkopa, Filip Snášel, Tereza Válková, Jiří Tkadlčík, Jonáš Kolomazník. I jim blahopřejeme a přejeme co nejvíc hlasů.)

PROJEKT eTWINNING VE 2.A - MAPA EVROPY

V rámci další aktivity našeho projektu v eTwinningu se děti seznámily s mapou Evropy. Ve skupinkách hledaly partnerské země a vyznačovaly je do svých malých mapek. Následně tyto země podle předlohy vyhledaly, vybarvily a doplnily název na velké slepé mapě. V té se potom pohyboval Beebot, kterého děti programovaly k putování mezi jednotlivými partnerskými zeměmi.

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT USPOŘÁDAL TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

Žáci ze Žákovského parlamentu uspořádali ve čtvrtek 1. února 2024 PRVNÍ ROČNÍK TURNAJE VE STOLNÍM TENISE. Zapojili se nejen žáci druhého stupně, ale i pedagogičtí pracovníci.
V kategorii 6. - 7. tříd se nejlépe umístil tým "LACHTANI" (Veronika Němcová a Ladislav Bürgl ze 7.A). V kategorii 8. - 9. tříd to byl tým "LOPATY" (Jakub Ježek a Štěpán Svozil z 9.A). Dospěláckou kategorii ovládli "SPORŤÁCI (pan učitel Hořínek a p. uč. Zimčík). Kromě samotného soutěžení se žáci zhostili i organizace, moderování, vyhlášení výsledků, fotografování či zodpovědné funkce rozhodčího. 

Děkujeme všem zúčastněným za pohodově strávené odpoledne plné fandění, napětí, vzájemné podpory, zdravého soutěžení a dobrot! Budeme se těšit zase příště, Parlamenťáci.
A samozřejmě máme i fotky.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI DO DAROVÁNÍ ČI ZAKOUPENÍ KNIH BĚHEM PŘEDADVENTNÍHO SETKÁNÍ. DÍKY VÁM PUTOVALA ZAKOUPENÁ TERAPEUTICKÁ PLYŠOVÁ ZVÍŘÁTKA DO DOMOVA ALZHEIMER V PŘEROVĚ.

V únoru 2024 jsou jednodenní pololetní prázdniny (2.2.) a jarní prázdniny (12.02. – 18.02.2024). Proto se úplata za školní družinu v měsíci únoru snižuje o 37 Kč ( v souladu s §11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,). Uvedenou částku vyplatí paní vychovatelky zákonným zástupcům v hotovosti do konce února.

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA XXII. VEČÍREK SPŠ

Milí rodiče, 

jménem SPŠ bych vás chtěl srdečně pozvat na již XXII. Večírek SPŠ, který připravujeme na 08. 03. 2024 od 19.00 hodin v Klubu TEPLO Přerov

K tanci i poslechu pro vás bude od 20:00 hodin hrát oblíbená skupina JEN TAK 2. Občerstvení je zajištěno.

Rádi bychom navázali na sérii zdařilých školních večírků a očekáváme vaši hojnou účast. Prodej vstupenek s místenkou bude od 29. 01. 2024 od 07:30 - 13:00 hodin v kanceláři školy. Cena vstupenky je 150 Kč

Pokud se nechcete nebo nemůžete večírku zúčastnit, prosíme vás, o podporu libovolnou částkou (děti domů přinesou návratku, kterou po vyplnění pošlete i s penězi zpět třídnímu učiteli), popř. o sponzorský dárek, který bude na večírku zařazen do tomboly. 

V případě potřeby dalších informací kontaktujte p. uč. Logajovou (logajova@zstravnik.cz).

Těšíme se na vaši účast a děkujeme za podporu akce.

Igor Kraicz, předseda SPŠ

PROJEKT eTWINNING A 2.A

Přišla nám pošta z Řecka a z Portugalska!

V rámci práce na projektu v eTwinningu jsme se domluvili s projektovými partnery z Řecka a Portugalska, že s dětmi vyrobíme a vzájemně si vyměníme vánoční přáníčka. Pro všechny zapojenéděti to byla zajímavá aktivita. Těšily se, až pošta z ciziny dorazí. S nedočkavostí sledovaly otevírání balíčků. Naši žáci obdivovali nápady, prohlíželi texty v angličtině a portugalštině, pozorovali, jak vypadá řecké písmo, obdivovali snahu některých dětí z ciziny napsat nám vzkaz česky. Další aktivitou, kterou pánujeme, bude mimo jiné i setkání s těmito partnery online.

PŘED VÁNOCI JSME SI SPOLEČNĚ ZAZPÍVALI KOLEDY

Předvánoční čas jsme si zpestřili společným zpěvem koled - z hudebních chvilek na chodbě se stala oblíbená a vítaná tradice. Letos jsme si zazpívali hned dvakrát. A bylo to krásné.

FOTKY Z NÁVŠTĚVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU
V DOMOVĚ ALZHEIMER, ÚT 19.12.2023

Co je pravou podstatou Vánoc? Na tuto otázku se snažili naši žáci najít odpověď během návštěvy Domova Alzheimer v úterý 19. 12. Kromě drobných dárečků a něčeho sladkého na zub se děti rozhodly strávit nějaký čas s klienty. Nejprve se podílely na přesunu klientů do společných prostorů a následně uspořádaly vánoční besídku, během které si všichni společně zazpívali. Žáci také za seniory napsali dopis Ježíškovi. Budou pevně věřit, že po vánočních prázdninách najdou vytoužený dáreček pod školním stromečkem a dostanou tak příležitost ho klientům osobně předat. Návštěva byla plná zážitků a především emocí. Tímto bychom chtěli poděkovat nejen klientům za jejich účast, ale i personálu za jejich náročnou práci. Těšíme se na další návštěvu a nezapomeňte, že to nejcennější, co si o Vánocích můžeme dát, je SPOLEČNĚ STRÁVENÝ ČAS. Na fotky se můžete podívat tady.

PSYCHOLOG VE ŠKOLE

Na naší škole opět pracuje školní psycholog - Mgr. et Mgr. Andrea Kafková.
Pokud máte zájem o setkání s paní psycholožkou, kontaktujte ji na emailu kafkova@zstravnik.cz.
Pokud má o setkání s ní zájem Vaše dítě, je nutné pro stanovení termínu kontaktovat třídní učitelku nebo zástupkyni školy.
Paní psycholožka je ve škole přítomna každý čtvrtek od 14:30 do 17:00 hodin a v pátek od 07:00 do 15:30 hodin.

V CELOSTÁTNÍM KOLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY JSME MĚLI SVOU REPREZENTANTKU

Naše žákyně 5.A  Adélka Mohaplová nás reprezentovala v celostátním kole Logické olympiády,
které proběhlo v pondělí 4. 12. 2023 v Praze a z 65 soutěžích se umístila na 47. místě.
Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy. 

PŘEDADVENT VE ŠKOLE - odpoledne, ČT 30. 11. 2023

A máme tu i fotky z odpoledního pokračování našeho Předadventního setkání. Děkujeme všem, kteří k nám zavítali a doufáme, že se jim líbilo všechno, co jsme si pro návštěvníky nachystali.
AKTUALIZACE 08. 12. 2023 - 3.část - fotky z stanoviště Školní družiny.

PŘEDADVENT VE ŠKOLE - dopolední aktivity, ČT 30. 11. 2023

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 jsme se ve škole naladili na předvánoční atmosféru - celý den u nás probíhalo "Předadventní setkání". Dopoledne byly pro žáky 2. stupně připravené workshopy, do kterých se zapisovali podle svých zájmů, a ve kterých pracovali ve smíšených meziročníkových skupinách. Třídy 1. stupně pak měly tematickou výuku. Celé dopoledne bylo také věnováno rozvíjení čtenářské gramotnosti, a tak jsme na naší škole přivítali několik současných autorů, se kterými se děti mohly seznámit na besedách. Děkujeme tímto Markétě Harasimové, Petře Braunové, Jiřímu Wolkeru Procházkovi a Janu Opatřilovi za zajímavé besedy a za čas, který našim žákům věnovali. Podle prvních ohlasů se žákům dopoledne líbilo, což nás těší. Ostatně, fotky mluví za vše...

PROJEKT ERASMUS + „COMPASS BYL UKONČEN

Roční PROJEKT ERASMUS + „COMPASS“, kterého se naše škola ve školním roce 2022/23 aktivně účastnila, BYL UKONČEN.

   Učitelský projektový tým naší školy, spolu s našimi žáky, získal nové environmentální kompetence, stejně jako znalosti a dovednosti pro zařazení nových tělovýchovných aktivit do vyučovacího procesu, které mají pozitivní vliv na zdraví dětí.
    Rádi bychom poděkovali Evropské unii, Nadaci Tempus za zajištění financování projektu a také našim projektovým partnerům:  „Vzdělávacímu centru Oblak Žirafa“, Srbsko, koordinátorovi projektu a „Osnovne škole Branko Radičević“ Srbsko.
    Obzvláště bychom chtěli poděkovat rodičům našich žáků za jejich spolupráci v projektových aktivitách, kterých se zúčastnili spolu se svými dětmi.
Na hlavních webových stránkách projektu COMPASS (www.compasseu.rs) se můžete seznámit se vším, co jsme v průběhu celého roku zvládli uskutečnit. Také zde najdete  hlavní výstupy projektu v anglickém jazyce.

Na webových stránkách naší školy v části:  Projekty - naleznete nejdůležitější informace o projektu také v českém jazyce.

PODROBNÉ INFORMACE A POKYNY KE SBĚRU PAPÍRU A BATERIÍ

Vážení rodiče,

pro školní rok 2023/24 Technické služby města Přerova, Na Hrázi 17, Přerov opět vyhlásily sběr starého papíru. Sběr papíru ve složení noviny, časopisy, kancelářský papír, staré knihy atd. probíhá v období od 2. 10. 2023 do 31. 5. 2024. Sběrový papír mohou žáci s rodiči odevzdávat na sběrném dvoře, provozovaném kupujícím, a to na ulici Na Hrázi 17.  Evidenci na sběrných dvorech povede kupující a to tak, že na potvrzení o převzetí surovin ve sběrném dvoře uvede název školy nebo školky a třídu, na kterou bude sběrový papír evidován. Dále zde bude uvedeno množství sběru a datum odevzdání. Každý, kdo odevzdává sběrový papír, si musí překontrolovat údaje na dokladu o převzetí surovin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Evidenci jednotlivých žáků, kteří odevzdávají sběrový papír na sběrném dvoře, povede škola.

Soutěžní kategorie:

Vyhodnocení sběru starého papíru proběhne počátkem měsíce června 2024. Slavnostní vyhlášení a předání cen za účasti vedení města a Technických služeb proběhne v 2. polovině měsíce června 2024 – termín bude upřesněn.

NAŠI PRVŇÁČCI SE UČÍ PROGRAMOVAT

Programování se stává součástí výuky na základních školách, a to už na prvním stupni. Naši prvňáčci už dnes pracují s Bee botem – jednoduchou programovatelnou pomůckou, která slouží k výuce základů programování, informatiky a matematiky, ale své uplatnění najde i v ostatních předmětech. Při práci s Bee boty dochází k rozvoji informatického myšlení dětí, rozvíjí se logické myšlení, prostorové vnímání a představivost. Děti spolupracují ve skupině, vzájemně se učí, zkoušejí pracovat i samostatně. Práci s Bee boty zařazujeme napříč vyučovacími předměty. Děti tyto činnosti prožívají jako hru, ale ve skutečnosti se učí orientovat se v prostoru, rozvíjejí pravolevou orientaci, abstraktní i logické myšlení.

NÁŠ PROJEKT "THE WORLD OF FIVE SENSES" ZÍSKAL CERTIFIKÁT eTWINNING QUALITY LABEL!

V pátek 17. února 2023 proběhlo v Praze slavnostní předávání ocenění nejlepších projektů realizované na mezinárodní platformě eTwinning. P. uč. Štukavcová převzala certifikát kvality Quality Label za projekt "The world of  five senses". Blahopřejeme!

MÁME NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY - PODÍVEJTE SE, JAK SE POVEDLY

Během července a srpna  proběhla ve škole další velká rekonstrukce, financovaná Magistrátem města Přerova - proběhla výměna páteřní sítě, máme nové serverovny, nově vybavené dva kabinety, ale hlavně máme zrekonstruované a nově vybavené čtyři učebny - dvě počítačové učebny, učebnu zeměpisu a přírodopisu. Všechny učebny jsme vizuálně propojili limetkově zelenou barvou, která je doplněná o barvy, které používáme i zde na webu. Počítačová učebna pro 2.stupeň je doplněná antracitovou a nachovou, učebna přirodopisu petrolejovou, počítačová učebna pro 1. stupeň světle modrou a zeměpis modro-šedou barvou. Všechny učebny jsou vybaveny dotykovou interaktivní tabulí, vizualizérem a dalšími přístroji pro moderní výuku. Dětem i vyučujícím se v učebnách líbí, a za to jsme rádi.

ROZVÍJÍME LOGICKÉ MYŠLENÍ DĚTÍ

Již několikátým rokem se na naší škole intenzivněji věnujeme práci s nadanými dětmi. Děje se tak převážně prostřednictvím speciální pedagožky, která si je vytahuje z běžných hodin a provádí výuku v menších vybraných skupinkách. Některé děti jsou totiž v určitých oblastech akcelerované a opakování učiva se pro ně může stávat nudou. V rámci těchto speciálních hodin si děti rozvíjí například logické myšlení, získávají nové vědomosti či dovednosti, čímž se podporuje aktivní zájem o vzdělávání.

SPOLUPRACUJEME S MASARYKOVOU UNIVERZITOU V BRNĚ

V loňském školním roce jsme začali spolupracovat s Masarykovou univerzitou v Brně, která se v rámci projektu zabývá identifikací a rozvojem nadaných dětí a to hned v první třídě. Mezi dětmi nastupující do povinné školní docházky jsou totiž velké rozdíly. Vyvstává pak potřeba tyto děti dále rozvíjet, aby mohli individuálně pokračovat v získávání nového učiva a zbytečně se tak nebrzdil jejich další případný rozvoj. U současných prvňáčků již proběhla diagnostika, která probíhala velmi hravou a pro děti zábavnou formou prostřednictvím tabletů. Stejně jako loňský školní rok se po vyhotovení výsledků vrháme do metodické výuky nadaných dětí nad rámec běžné výuky.

OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA - JIŽ PO ČTVRTÉ - A TO DÍKY EKOTÝMU!

Na Staroměstské radnici v monumentálním Brožíkově sále si převzaly desítky dětí a učitelů vlajku symbolizující, že jejich škola patří mezi jádro mezinárodních Ekoškol. Byli u toho i členové našeho Ekotýmu, kteří převzali již ČTVRTOU vlajku Ekoškoly. Ta první visí na naší škole už  od roku 2012 - ano, je to ta zelená vlajka, o které si někteří myslí, že je to vlajka školy...:-)
Ekotýmu k úspěšnému obhájení titulu moc blahopřejeme a děkujeme za jejich tvrdou práci a reprezentaci školy na veřejnosti. A věříme, že si výlet do Prahy na slavnostní předání vlajky a ceritifkátu užili.

Projekt eTwinning na naší škole:

Od školního roku 2013/14 jsme zapojeni do programu eTwinning. Je to společenství evropských škol.  Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií. Lze ji charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku. 

Podrobnosti o projektu eTwinning:

2019 - 2020    2017 - 2018   2016 - 2017  2016  2015 - 2016  2014 - 2015  2013 - 2014

Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

FacebookInstagram

Web školy do 31.8.2020 - archiv starších příspěvků najdete na adrese old.zstravnik.cz