Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK 2021/2022

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

 • Začátek školního roku: středa 01. 09. 2021

 • Konec 1. pololetí: pondělí 31. 01. 2022

 • Konec 2. pololetí: čtvrtek 30. 06. 2022

 • Podzimní prázdniny: středa 27. 10. 2021 a pátek 29. 10. 2021

 • Vánoční prázdniny: čtvrtek 23. 12. 2021 - neděle 02. 01. 2022

 • Pololetní prázdniny: pátek 04. 02. 2022

 • Jarní prázdniny: pondělí 14. 03. 2022 - neděle 20. 03. 2022

 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 04. 2022

 • Hlavní prázdniny: pátek 01. 07. 2022 - středa 31. 08. 2022

 • Třídní schůzky: upřesníme

 • Konzultace: upřesníme

Upozorňujeme zákonné zástupce, že mají možnost konzultovat vzdělávací a výchovné záležitosti svých dětí kromě stanovených konzultací také individuálně, a to vždy po předchozí telefonické domluvě každý den kromě čtvrtka.

ŠKOLNÍ DRUŽINA - KONTAKT

ŠKOLNÍ JÍDELNA - KONTAKT

ZAČÁTKY VYUČOVACÍCH HODIN

 • 1. hodina 07.55 - 08.40

 • 2. hodina 08.50 - 09.35

 • 3. hodina 09.55 - 10.40

 • 4. hodina 10.50 - 11.35

 • 5. hodina 11.45 - 12.30

 • 6. hodina 12.40 - 13.25

 • 7. hodina 13.35 - 14.20

 • 8. hodina 14.25 - 15.10

 • 9. hodina 15.15 - 16.00

GDPR

 • Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová.

Ing. Renata Lounová

Magistrát města Přerova

Bratrská 709/34

750 11 Přerov

Tel.: 581 268 135

Mob.: 728 377 766

E-mail: poverenec@prerov.eu

 • PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve formátu *.pdf

 • FACEBOOK A SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

Dle novelizovaného Zákona na ochranu osobních údajů se nesmí uživatel, bez souhlasu zákonných zástupců, registrovat v sociálních sítích do dovršení věkové hranice 15 let. Z tohoto důvodu žáci nebudou mít možnost se přihlašovat k těmto službám na půdě školy. Učivo věnované problematice sociálních sítí jim bude odborně odprezentováno bez možnosti praktického odzkoušení. Za registraci a pohyb na sociálních sítích před dovršením hranice 15 let plně odpovídají zákonní zástupci žáka.