2020/2021 - PROJEKTY

Ekologický pobyt devátých tříd - Centrum Veronica Hostětín

Ekologický pobyt devátých tříd proběhl v září 2020 v krásném prostředí Bílých Karpat v Centru Veronica v Hostětíně. https://hostetin.veronica.cz/

Centrum nabízí širokou škálu programů pro školy i veřejnost. „Posláním Centra Veronica Hostětín je ukazovat na praktických příkladech, realizovaných modelových projektech a výsledcích jejich monitorování, že vztah k přírodě, místním zdrojům a tradicím spolu s ohleduplným hospodařením může chránit životní prostředí a globální klima, ekonomicky stabilizovat venkov a řešit nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.

Naším cílem bylo mimo jiné seznámit se s kořenovou čističkou a jejím fungováním v krajině. Žáci prováděli měření a experimenty, kterými ověřovali kvalitu a čistotu vody, která vychází z čističky a vtéká znovu do potoka. Tu porovnávali s čistotou vody v potoce před tím, než do ní čistička ústí. Výsledky svého měření potom porovnávali s původní hypotézou, kterou si stanovili před začátkem experimentu.

Fotogalerie z projektu - zde.