AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

ENVIRONMENTÁLNÍ A BADATELSKÁ VÝUKA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ NA „TRÁVNÍKU“

 • ZŠ Trávník Přerov - šablony OPVVV II.

Název projektu

 • ZŠ Trávník Přerov - šablony OPVVV II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011985

Poskytovatel dotace

 • MŠMT - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Schválená výše dotace

 • 2 887 768 Kč

Doba realizace projektu

 • 02/2019 - 01/2021

Projektový koordinátor

 • Mgr. Dagmar Bouchalová

Popis projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání

Cíl projektu: Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol, Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. V rámci realizace projektu si škola zvolila výběrem níže uvedené aktivity, které realizuje napříč ZŠ a ŠD. Níže uvedené aktivity jsou realizovány průběžně s pozitivním dopadem na vzdělávací i volnočasové aktivity žáků a projekt také zvyšuje kompetence pedagogických pracovníků v rámci absolvovaných kurzů DVPP.

Realizované aktivity pro ZŠ

 • 2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

 • 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě Inkluze

 • 2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce DVPP v rozsahu 8 hodin

 • 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 • 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

 • 2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

 • 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

 • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • 2.II/19 Projektový den ve škole

 • 2.II/20 Projektový den mimo školu

 • 2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Realizované aktivity pro ŠD

 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě Inkluze 23x

 • 2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 9 x

 • 2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

 • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 14 x

 • 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 9x

Výše uvedené aktivity jsou realizovány průběžně s pozitivním dopadem na vzdělávací i volnočasové aktivity žáků a projekt také zvyšuje kompetence pedagogických pracovníků v rámci absolvovaných kurzů DVPP.


 • EKOŠKOLA

 • Naše škola je členem mezinárodního programu Ekoškola od roku 2009.

 • Web projektu najdete zde.

 • certifikát o zapojení do projektu zde

 • LES VE ŠKOLE

 • certifikát o zapojení do projektu zde

 • O2 CHYTRÁ ŠKOLA

 • web projektu zde

 • "IT'S TIME TO CARE!" - Erasmus + 2018 - 2020

web projektu zde

PRŮBĚŽNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

STARŠÍ PROJEKTY: