INFORMACE KE SBĚRU PAPÍRU

 
  KDY MŮŽETE NOSIT SBĚR - UPŘESNĚNÍ!
ÚT 12. 03. 2019
 => 07.00 - 08.00 nebo 15.00 - 16.00 hodin
ST 13. 03. 2019
 => 07.00 - 08.00 nebo 15.00 - 16.00 hodin
ČT 14. 03. 2019
 => 07.00 - 08.00 nebo 15.00 - 16.00 hodin
Nezapomeňte, že sběr vybíráme u vstupu na školní hřiště, nenajíždějte
k hlavnímu vchodu!!!!
 
   

 

V termínu od 12. 03. do 14. 03. 2018 připravujeme poslední sběr v tomto školním roce. Kontejner bude přistaven ke vstupu na školní hřiště. Sběr můžete nosit ve výše uvedenou dobu - dodržujte ji, prosím.
   
  INFORMACE K SOUTĚŽI VE SBĚRU PAPÍRU

Technické služby města Přerova vyhlásily soutěž ve sběru papíru ZŠ a MŠ, do které se počítá odevzdaný papír
od 01. 10. 2018 do 30. 04. 2019. Odevzdaný starý papír bude započítáván do soutěže následovně:

Papír odevzdaný v rámci kontejnerového sběru u naší školy bude započítáván pouze ve prospěch celé ZŠ, ne jednotlivce. Tuto evidenci jednotlivců vyhodnotí škola sama v rámci školní soutěže ve sběru papíru v kategoriích nejlepší jednotlivec a nejlepší třída.

Papír odevzdaný ve sběrných dvorech TSMPr bude započítáván ve prospěch jednotlivce. TSMPr pak vyhlásí vítěze ve třech kategoriích – nejlepší ZŠ, nejlepší třída a nejlepší sběrač = žák.
   
  Ve sběrném dvoře se množí případy, kdy je odevzdávána lepenka/ kartonový materiál ve velkém množství. V rámci soutěže sběru papíru na školách není možné likvidovat ve sběrném dvoře firemní odpad. V takovémto případě nebudou moci TSMPr zahrnout takto odevzdaný materiál do soutěže a bude vyplacena výkupní cena za odevzdaný papír/lepenku.