Asking the way - vocabulary

Jak se dostanu na nejbližší poštu?How do I get to the nearest post office?
Jdi touto ulicí.Go along this road.
Jdi přes kruhový objezd.Go round the roundabout.
Přejdi přes most.Go over the bridge.
Je to nalevo.It´s on the left.
Na světlech doprava.Turn right at the traffic lights.
Je to naproti ...It´s opposite the ...
Je to na rohu ...It´s on the corner ...
Jdi podél řeky ...Go along the river ...
Jdi kolem banky ...Go past the bank ...
Projdi pod mostemGo under the bridge
Zatoč druhou ulicí dopravaTake the second turning on the right